Sijoittajauutinen

Ruotsin hallinto-oikeudelta myönteinen päätös Fortumin valitukseen koskien yhtiön 2014 ja 2015 tuloverotusta

29 marraskuu 2018, 09:00

fortum-flag-web

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 29.11.2018 KLO 9.00

Tukholman hallinto-oikeus antoi 28.11.2018 päätöksensä koskien Fortumin valitusta tilikausien 2014 ja 2015 tuloverotuksesta Ruotsissa. Päätös oli Fortumille myönteinen.

Fortum sai vuotta 2014 ja 2015 koskevat jälkiveropäätökset Ruotsissa joulukuussa 2016 ja lokakuussa 2017. Ruotsin veroviranomaisen vaatiman jälkiveron määrä oli 282 miljoonaa Ruotsin kruunua (27 miljoonaa euroa) vuodelle 2014 ja 200 miljoonaa Ruotsin kruunua (19 miljoonaa euroa) vuodelle 2015. Päätökset koskivat Fortumin tytäryhtiöiden lainoitukseen liittyvien korkokulujen vähennyskelpoisuutta. Fortum valitti päätöksistä Ruotsin hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus katsoi, että lainoitusjärjestelyille oli riittävät liiketoiminnalliset perusteet ja hyväksyi yhtiön valituksen.

Fortum ei ole tehnyt asiaan liittyvää varausta eikä ole maksanut veroviranomaisen vaatimia jälkiveroja. Hallinto-oikeuden positiivisella päätöksellä ei ole vaikutusta yhtiön tulokseen eikä kassavirtaan.

Ruotsin veroviranominen voi valittaa päätöksestä valitustuomioistuimeen.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com