Fortumin vastaus ympäristöjärjestöjen vetoomukseen hiilen alasajoon liittyen

Ryhmä ympäristöjärjestöjä on 8.11.2018 julkaissut yhteisen vetoomuksen, jossa ne pyytävät Fortumia ajamaan alas sekä omat että Fortumin osaomistaman saksalaisen Uniperin kivihiilivoimalat.  

On tärkeää, että käymme laajalla rintamalla keskustelua siitä, millä keinoin Eurooppa voi siirtyä vähähiiliseen energiantuotantoon tulevien vuosikymmenien aikana. Aihe on erittäin ajankohtainen juuri nyt, kun Euroopan Unioni on pian julkaisemassa pitkän aikavälin ilmastostrategiansa 2050 ja joulukuussa pidetään kansainvälinen ilmastokokous COP24.  

Fortumin tukee tavoitetta, jonka mukaan EU:n tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Energiatuotannon lisäksi toimia päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös kaikilla muilla yhteiskunnan sektoreilla. EU:n ja jäsenmaiden tulee yhdessä sopia polusta, jolla tämä siirtymä voidaan toteuttaa hallitusti, toimitusvarmuudesta tinkimättä. Tuemme myös EU:n päästökauppajärjestelmän vahvistamista edelleen.  Uskomme, että hyvin toimiva markkinaehtoinen päästökauppajärjestelmä on yhteiskunnalle edullisin ja sähkön toimitusvarmuuden kannalta paras tapa toteuttaa siirtyminen vähähiilisempään energiajärjestelmään.  

Kaikissa niissä Euroopan maissa, joissa Fortum tai Uniper omistavat hiilivoimaloita, käydään keskustelua kansallisista päätöksistä hiilen käytön lopettamiseksi energiantuotannossa. Näitä maita Pohjoismaiden ohella ovat Iso-Britannia, Hollanti, Ranska ja Saksa. On selvää, että EU ja valtiot ohjaavat hiilestä luopumista ja arvioivat, kuinka ne voivat samaan aikaan turvata kansalaisilleen energian saatavuuden kohtuulliseen hintaan. Alalla toimivat yhtiöt kunnioittavat maiden tekemiä päätöksiä.  

Me Fortumissa kannustamme maita ottamaan päätöksissään huomioon päästökaupan EU-tasoisena ohjauskeinona. Erityisen tärkeää on tärkeää huolehtia siitä, että kansallisten toimenpiteiden vaikutukset EU:n päästökauppajärjestelmään kompensoidaan ostamalla vastaava määrä päästöoikeuksia markkinoilta ja mitätöimällä ne. Näin taataan se, että kansalliset päätökset johtavat tosiasiallisiin päästövähennyksiin eivätkä vain siirrä päästöjä maasta toiseen.  

Fortum omistaa alle 50 prosenttia Uniperin osakkeista. Uniper on itsenäisesti toimiva pörssiyhtiö, jossa operatiiviset päätökset tekee toimiva johto. Vaikutamme osakkeenomistajana Uniperin hallintoneuvostossa yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja siihen, miten yhtiö vastaa päästövähennystavoitteisiin ja samalla turvaa omalta osaltaan energian saatavuuden omille asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan. 

Fortum haluaa johtaa muutosta kohti vähäpäästöistä energiajärjestelmää ja resurssien optimaalista käyttöä. Valtaosa sähköntuotannostamme perustuu päästöttömään vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimaan. Samaan aikaan investoimme tulevaisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuihin. EU:n alueella saavutamme jo hyvin vähäpäästöisyyden tavoitteen: vuonna 2017 omasta sähköntuotannostamme 96 % oli CO2-vapaata.