Verkkouutinen

Fortum, Statkraft ja Vattenfall vaativat hiilineutraalia Eurooppaa ennen vuotta 2050

27 marraskuu 2018, 17:41

Forshagan-vesivoimalaitos ilmakuva-1 web

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 27.11.2018

Pohjoismaiset energiayhtiöt – Fortum, Statkraft ja Vattenfall – kasvattavat hiilidioksidipäästötöntä tuotantoaan ja ovat sitoutuneita johtamaan muutosta kohti entistä puhtaampaa Eurooppaa. Yhtiöt uskovat, että kunnianhimoiset päästövähennykset ja taloudellinen kasvu on mahdollista yhdistää.

EU:n on päivitettävä pitkän aikavälin ilmastotavoitteensa vastaamaan Pariisin ilmastosopimusta ja IPCC:n raportin johtopäätöksiä, sekä kiristettävä vuoden 2030 päästövähennystavoitetta. Päämääränä tulee olla hiilineutraali Eurooppa jo ennen vuotta 2050.

Fortumin, Statkraftin ja Vattenfallin toimitusjohtajat tapasivat tänään EU:n energiakomissaarin Miguel Arias Cañeten ja luovuttivat hänelle vetoomuksen, jossa he esittelevät näkemyksiään siitä, miten kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Toimitusjohtajat korostivat yhteiskunnan sähköistymisen tärkeää roolia, sillä sen avulla päästöjä voidaan vähentää myös muilla sektoreilla. Tasapuolisten, kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen päästökauppajärjestelmään kuulumattomille sektoreille sekä sähköistymisen edistäminen ovat ratkaisevia varhaisia toimenpiteitä.

"Uskomme, että kunnianhimoiset pitkän aikavälin ilmastotavoitteet ovat saavutettavissa kustannustehokkaasti hyödyntämällä markkinaehtoisia ohjausmekanismeja ja laajentamalla ohjausta kattamaan kaikki sektorit", toimitusjohtajat toteavat vetoomuksessaan. He korostavat myös, että vesivoima on avainasemassa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä tuuli-ja aurinkovoimatuotannon tasapainottajana.  

Yhtiöiden toimitusjohtajat; Fortumin Pekka Lundmark, Statkraftin Christian Rynning-Tønnesen ja Vattenfallin Magnus Hall edustavat merkittäviä eurooppalaisia energiantuottajia. Yhtiöiden sähköntuotanto vuonna 2017 oli yhteensä noin 230 terawattituntia (TWh), josta 196 TWh oli hiilidioksidipäästötöntä. Pohjoismainen sähkömarkkina on Euroopan kolmanneksi suurin sähkömarkkina.

 

Lue lisää englanninkielisestä vetoomuksesta:
Nordic CEOs call for carbon neutrality of European economy before 2050