Lehdistötiedote

Ennallistamissuunnitelma Imatran Suodosvesipuron liettymien poistamiseksi on valmistunut

23 marraskuu 2018, 09:32

water-stream-autumn

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen syksyllä 2018 tekemässä koekalastuksessa ei Imatran voimalaitoksen itäisen reunamuurin takana sijaitsevasta Suodosvesipurosta (Voimanpurosta) löytynyt taimenia vastaavasti kuin aiemmissa vastaavissa koekalastuksissa. Samassa yhteydessä puron yläosasta löytyi liettymää, jonka aiheuttajaksi epäillään padon korjaustyömaata.

Fortum on käynnistänyt tarkemman selvityksen liettymän syistä ja sen vaikutuksista. Tekemämme selvitys on toistaiseksi osoittanut, että purossa on taimenkannan suojelemiseksi tehdystä suodatusjärjestelmästä huolimatta havaittavissa liettymää ja veden emäksisyys on liettymän kohdalla korkeampi kuin muualla purossa. Havainto viittaa Fortumin voimalaitoksen padon korjaustyömaalta tulleeseen betonin porauksessa syntyneeseen pölyyn. Fortum on toimittanut asiaa koskevan selvityksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tapauksen tutkimiseksi ELY-keskus on tehnyt poliisille asiasta tutkintapyynnön.

Fortum on esittänyt ELY-keskukselle suunnitelman puron ennallistamiseksi sekä tarkkailuohjelman puron veden ja pohjan laadun seuraamiseksi. Suunnitelman mukaan puron pohja puhdistetaan liettymästä heti padon reunamuurin korjaustyön valmistuttua. Samalla kunnostetaan Voimanpuron kutusoraikkoja ja vaellusyhteyttä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, +358504532344