Lippoaminen ja mädinhankinta vahvistavat Oulujoen vaellussiikakantaa

sumuinen syksyinen joki

Vaellussiian lippoaminen alkaa Oulussa Merijalin rannassa ja Kuusisaaressa 14. lokakuuta vuosittaisella lippotapahtumalla ja jatkuu lokakuun loppuun asti. Pyynnissä saadut naarassiiat tulee luovuttaa Oulujoen vaellussiikavelvoitteiden hoitoa varten. Emokalat lypsetään ja saatu mäti haudotaan talven yli Fortumin Montan kalanviljelylaitoksella. Osa poikasista istutetaan vastakuoriutuneina Oulujoen suistoon merialueelle ja osa siirretään kuoriutumisen jälkeen hautomosta luonnonravintolammikoihin. Yksikesäiset poikaset istutetaan syys- ja lokakuussa mereen.

Oulun Energia ja Fortum kehittävät yhdessä alueen vaellussiikakannan hoitoa. Oulun Energialla on ratkaiseva rooli vaellussiikavelvoitteiden hoitoon tähtäävässä yhteistyössä. Oulun Energialla on kalastusoikeus lippoamisalueella. Se huolehtii lippoamisen järjestelyistä yhdessä Oulun kaupungin kanssa     ja tarjoaa puitteet emokalojen käsittelylle voimalaitoksella. Vastakuoriutuneet poikaset istutetaan osana Oulun Energian vaellussiikavelvoitteita.

Mädinhankinnassa ja istutuksissa on mahdollista käyttää Oulujoen kotoperäistä vaellussiikakantaa. "Emokala- ja mätipyynnin tulosten mukaan Oulujoen siikakanta on kääntynyt parempaan suuntaan. Velvoitehoidon avulla Oulujoen vaellussiikakanta pystyttiin ylläpitämään melko vahvana parin viimeisen vuosikymmenen aikana, kun useat pienet vaellussiikakannat hiipuivat lähes sukupuuttoon", Montan Lohi Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Oikarinen kertoo. 

Fortumin tavoitteena on vaellussiian luontaisen elinkierron vahvistaminen

Fortum on lisännyt siikaistutuksia yhteistyössä muun muassa Oulun Energian, Oulun kaupungin ja merialueen osakaskuntien kanssa portaittain vuodesta 2011 lähtien. Istutuksia tehdään sekä Oulujoen vesivoimalaitosten lupien velvoittamana että vapaaehtoisesti.

"Tavoitteenamme on tänä syksynä istuttaa Oulujoen edustan merialueelle 1 190 000 yksikesäistä siianpoikasta. Määrä on moninkertaistunut vuonna 2011 istutetusta 20 000 poikasesta. Monivuotinen työ riittävän mätimäärän keräämiseksi alkaa näkyä Oulujoen vaellussiikakannan vahvistumisena", Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen sanoo.

Vaellussiian poikasistutukset ovat osa Fortumin Oulujoen kalavesien hoitoa ja yksi toimenpide vesivoiman ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Fortumin kalavesien hoito nojaa Oulujoen vesistössä kalanistutuksiin, istukkaiden laadun kehittämiseen sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron vahvistamiseen.