Pörssitiedote

Fortumin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaus: Historiallisen alhainen vesivoimatuotanto vaikutti tulokseen; sähkönhintojen nousu kompensoi vain osin

24 lokakuu 2018, 09:00

fortum-flag-web

FORTUM OYJ TAMMI-SYYSKUUN 2018 OSAVUOSIKATSAUS 24.10.2018 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Fortumin tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsaus (pdf)

Heinä–syyskuu 2018

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 230 (210) miljoonaa euroa, +10 %, mukaan lukien 26 miljoonan euron voitto Fortumin 54 %:n osuuden myynnistä aurinkovoimayhtiöstä Intiassa
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 96 (94) miljoonaa euroa, +2 %, mukaan lukien 26 miljoonan euron voitto Intiassa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,40) euroa, josta -0,01 (0,34) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 133 (185) miljoonaa euroa

Tammi–syyskuu 2018

 • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 1 051 (852) miljoonaa euroa, +23 %
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 654 (516) miljoonaa euroa, +27 %
 • Osakekohtainen tulos oli 0,73 (0,70) euroa, josta 0,17 (0,37) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, mukaan lukien 0,09 euron osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -osuuden myynnistä. Ruotsin veroviranomaisen tuloverotuspäätöksellä oli -0,14 euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen vuonna 2017.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 767 (699) miljoonaa euroa

Yhteenveto näkymistä

 • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodelle 2018 noin 80 % hintaan 30 euroa/MWh, vuodelle 2019 noin 65 % hintaan 30 euroa/MWh ja vuodelle 2020 noin 35 % hintaan 28 euroa/MWh.
 • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit.

Taloudelliset avainluvut

  2017 Edelliset 12 kk
Sijoitetun pääoman   tuotto, % 7,1 7,0
Vertailukelpoinen   nettovelka/käyttökate (EBITDA) 0,8 3,6

Tunnuslukuja 

Milj.   euroa tai kuten merkitty III/18 III/17 I–III/18 I–III/17 2017 Edelliset 12 kk
Liikevaihto 971 919 3 643 3 088 4 520 5 075
Vertailukelpoinen   käyttökate (EBITDA) 230 210 1 051 852 1 275 1 474
Vertailukelpoinen   liikevoitto 96 94 654 516 811 949
Liikevoitto 91 387 829 843 1 158 1 144
Osuus osakkuus- ja   yhteisyritysten tuloksesta 12 21 82 114 148 116
Tulos ennen tuloveroja 45 351 779 811 1 111 1 079
Tulos/osake, euroa 0,05 0,40 0,73 0,70 0,98 1,01
Liiketoiminnan   rahavirta 133 185 767 699 993 1 061
Oma pääoma/osake,   euroa     13,49 14,59 14,69  
Korollinen nettovelka   (kauden lopussa)     5 244 1 075 988  

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuoden 2018 kolmannelle neljännekselle oli tunnusomaista lämmin ja kuiva sää. Myös aiempien neljännesten sää oli ollut kuivaa. Pohjoismaiset vesivarastot pienenivät neljänneksen aikana edelleen normaalitasoon verrattuna. Vaje oli merkittävin Ruotsissa. Tällä oli voimakas vaikutus Fortumin vesivoiman tuotantomääriin, jotka olivat historiallisen alhaiset ja rasittivat tulosta. Neljänneksen viimeisten viikkojen aikana vesivarastot kasvoivat, mutta vain Norjassa.

Sähkön, päästöoikeuksien ja hyödykkeiden hinnat vaihtelivat voimakkaasti neljänneksen aikana. Pohjoismaiset sähkönhinnat nousivat kuivan sään sekä hyödykkeiden ja päästöjen hintojen nousun myötä, mutta ne laskivat neljänneksen lopussa lisääntyneiden sateiden myötä. Generation-segmentin saavutettu sähkönhinta nousi, mutta ei riittänyt kompensoimaan kaikkien aikojen matalimman vesivoimatuotannon vaikutusta. City Solutions- ja Consumer Solutions -segmenttien operatiivinen tulos oli edellisvuoden tasolla, ja Russia-segmentin tulos parani.

Uniperin suurimpana osakkeenomistajana Fortumin tavoitteena on luoda omistaja-arvoa molemmille yhtiölle. Fortumin talousjohtaja Markus Rauramo on aloittanut työnsä Uniperin hallintoneuvoston jäsenenä, ja hänet on valittu hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.

Lokakuussa hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi raporttinsa ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Raportissa korostettiin päästöjä vähentävien toimien kiireellisyyttä. Viesti oli selkeä: koko maailman tulisi olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä, energiasektorin on vähennettävä päästöjä 100 %:lla jo hyvissä ajoin ennen vuotta 2050, uusiutuvan sähkön osuutta on nostettava 70–85 %:iin ja ydinvoimalla tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli. Fortum peräänkuuluttaa kunniahimoista EU:n ilmastostrategiaa. Tarvitaan vakaa, näkemyksellinen ja pitkäaikainen poliittinen kehys taloudelle, jotta vähähiilisiin teknologioihin sijoittavat eurooppalaiset yritykset pysyvät kilpailukykyisinä maailmanmarkkinoilla. Fortum jatkaa investointejaan uuteen, vähäpäästöiseen energiantuotantoon, kuten sähköä ja lämpöä tuottavaan monipolttoainelaitokseen Puolan Zabrzessa sekä Solbergin tuulipuistoon Ruotsissa, jotka molemmat vihittiin käyttöön syyskuussa.

Lopuksi haluaisin toivottaa Fortumin johtoryhmän uuden jäsenen Arun Aggarwalin lämpimästi tervetulleeksi yhtiöön. Arunilla on vakuuttavat näytöt sekä digitaalisesta muutoksesta että IT-johtajuudesta, ja hän auttaa Fortumia kehittymään digitalisaation edelläkävijäksi nopeasti muuttuvalla energiasektorilla.”

Espoo, 23.10.2018

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast

Tiedotustilaisuus järjestetään 24.10.2018 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 817 10310, vahvistuskoodi: 74482093#.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317 ja investors [ät] fortum [piste] com

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383

Fortumin pääomamarkkinapäivä

Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 järjestetään 13.11.2018 Fortumin pääkonttorilla Espoossa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: www.fortum.com/cmd.

Tapahtumakalenteri 2019

Fortumin tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan 1.2.2019 noin klo 9.

Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus vuodelta 2018 julkaistaan viimeistään viikolla 8.

Fortum julkaisee kolme osavuosikatsausta vuonna 2019:

 • tammi–maaliskuun osavuosikatsaus 26.4.2019 noin klo 9
 • tammi–kesäkuun puolivuosikatsaus 19.7.2019 noin klo 9
 • tammi–syyskuun osavuosikatsaus 24.10.2019 noin klo 9

Fortumin vuoden 2019 yhtiökokous on määrä pitää 26.3.2019, ja mahdolliseen osinkoon liittyvät päivämäärät ovat seuraavat:

 • osingon irtoamispäivä 27.3.2019
 • osingon täsmäytyspäivä 28.3.2019
 • osingon maksupäivä 4.4.2019

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.