Lehdistötiedote

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto 2018 päätökseen

25 lokakuu 2018, 10:00

Loviisan voimalaitos

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.10.2018
 

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksen molemmat yksiköt tuottavat jälleen sähköä vuosihuoltojen päätyttyä. Kakkosyksikön lähes 47 vuorokautta kestänyt vuosihuolto saatettiin päätökseen 21.9.2018 ja ykkösyksikön reilut 26 vuorokautta kestänyt huoltoseisokki 18.10. Kakkosyksikön vuosihuoltoon suunnitellut työt valmistuivat ajallaan.

Teollisuusliiton julistama ylityökielto koski useaa vuosihuoltotöihin osallistunutta ulkopuolista työntekijää, minkä vuoksi ykkösyksikön vuosihuoltojen työt suunniteltiin uudelleen ja kesto pitkittyi. Ensin toteutetun kakkosyksikön vuosihuollosta kerätyt kokemukset ja opit hyödynnettiin hienosti ykkösyksikön vuosihuollossa, mikä mahdollisti sen, että ykkösyksikön vaativat vuosihuoltotyöt valmistuivat uuden toimintasuunnitelman mukaisesti aikataulussa.

Tänä vuonna Loviisan voimalaitoksella toteutettiin voimalaitoshistorian haastavimmat vuosihuollot sekä työmääriltään että töiden vaativuuden osalta. Voimalaitoksen kakkosyksiköllä oli tänä vuonna vuorossa laaja vuosihuolto, jonka aikana toteutettiin laitosmuutos- ja parannustöiden lisäksi normaalit kahdeksan vuoden välein toteutettava määräaikaistarkastukset. Ykkösyksiköllä oli vuorossa niin kutsuttu lyhyt vuosihuolto. Vuosihuoltojen yhteydessä molempien laitosyksiköiden polttoaineesta vaihdettiin noin neljäsosa.

Normaalien määräaikaishuoltotöiden ja polttoaineen vaihdon lisäksi toteutettiin ja vietiin loppuun useita turvallisuusparannuksia, kuten laitoksen keskeisiä turvallisuustoimintoja parantava automaatiouudistus ja sekundääripiirin turvallisuustoimintojen varmistaminen. Päägeneraattoreiden huoltotöiden lisäksi kahden generaattorin staattorit vaihdettiin. Normaalien ennakoivien huoltotöiden lisäksi turbiinitöihin sisältyi korkeapaineturbiinin modernisointi ja tarkastuksia.

"Loviisan voimalaitoksen automaatiouudistushanke huipentui tämän vuoden vuosihuolloissa. Nyt viimeisteltiin automaatiouudistuksen asennustyöt, ja uudet Rolls-Roycen toimittamat turvallisuusjärjestelmät otettiin käyttöön", kertoo Loviisan voimalaitoksen apulaisjohtaja Thomas Buddas.

"Toteuttamamme automaatiojärjestelmäuudistukset ja -muutokset parantavat uusien turvallisuustoimintojen myötä Loviisan voimalaitoksen turvallisuutta sekä varmistavat järjestelmien luotettavuuden myös tulevaisuudessa", Buddas jatkaa.

Pitkäjänteinen työ voimalaitoksen vuosihuollonaikaisten säteilytasojen madaltamiseksi on tuottanut hyviä tuloksia. Jatkuvan kehitystyön ansiosta koko vuosihuoltojakson aikana työntekijöille aiheutuneet yhteenlasketut säteilyannokset olivat historian matalimmat vastaaviin vuosihuoltotyyppeihin verrattuna.

"Vuosihuolloissa työntekijöiden ja työtehtävien määrä moninkertaistuu normaaliin käyttöjaksoon verrattuna, minkä vuoksi panostimme erityisesti työkohteiden siisteyteen ja järjestykseen sekä hyviin työkäytäntöihin. Olemme ylpeitä osaavasta henkilökunnastamme ja yhteistyökumppaneistamme, joiden ansiosta vuosihuoltomme suoritettiin tänäkin vuonna ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa", Buddas summaa.

Elokuussa alkaneeseen Loviisan voimalaitoksen vuosihuoltoon osallistui 500 fortumlaisen lisäksi yhteensä noin tuhat ulkopuolista työntekijää. Noin 80 prosenttia työntekijöistä on suomalaisia.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710

Loviisan voimalaitos
Fortumin kokonaan omistaman Loviisan voimalaitoksen käyttökerroin vuonna 2017 oli 92,9 %. Käyttökerroin oli kansainvälisessä mittakaavassa painevesilaitosten parhaita. Voimalaitoksella tuotettiin sähköä yhteensä 8,16 terawattituntia, mikä on reilut 10 % Suomen sähköntuotannosta. Loviisan voimalaitos työllistää reilun 500 fortumlaisen lisäksi noin 100 muiden yritysten vakinaista työntekijää, jotka käyvät töissä voimalaitosalueella päivittäin. Fortum investoi vuonna 2017 Loviisan voimalaitokseen yhteensä noin 90 miljoonaa euroa.