Lehdistötiedote

Fortum rakentaa Kivenlahteen biolämpölaitoksen korvaamaan Suomenojan vanhan hiililämpökattilan

23 lokakuu 2018, 16:45

Biomass

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 23.10.2018

Fortum korvaa osan hiilipohjaisesta lämmöntuotannostaan rakentamalla Espoon Kivenlahteen biolämpölaitoksen, jossa käytetään puhtaita puuperäisiä polttoaineita. Investoinnin arvo on yli 40 miljoonaa euroa.

Nyt rakennettava laitos on polttoteholtaan 49 MW ja sen hyötysuhdetta kyetään parantamaan merkittävästi tehokkaalla savukaasulauhduttimella tuottaen lämpötehoksi parhaimmillaan jopa 58 MW.

Laitoksen rakentaminen on merkittävä askel kohti Espoon hiilineutraalia kaukolämmön tuotantoa, sillä laitos mahdollistaa vanhan hiililämpökattilan poistamisen käytöstä Suomenojalla.

Uuden laitoksen rakennustyöt käynnistyvät tämän vuoden marraskuussa, ja lämmöntuotanto on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2020. Laitoksen suunniteltu lämmöntuotanto on 350–380 GWh, mikä vastaa yli 21 000 omakotitalon vuotuista lämmönkulutusta. Uusi lämpölaitos sijoittuu Kivenlahden nykyiselle laitosalueelle, jossa tuotetaan kaukolämpöä jo nyt kahdella puupellettikattilalla.

"Tavoitteenamme on tuottaa kaukolämpöä tulevaisuudessa ilman polttoaineiden polttamista. Jo nyt hyödynnämme hukkalämpöä ja hajautettuja lämmöntuotantotapoja avoimessa kaukolämpöverkossamme. Tarjoamme myös ratkaisuja energiatehokkuuteen ja rakennamme älykästä energiajärjestelmää, jossa energian tuottajat ja tarvitsijat ovat toisiinsa yhteydessä digitaalisesti. Näiden ratkaisujen kehitys ja laajentaminen vievät kuitenkin vielä aikaa, ja sillä välin uusi biolämpölaitos turvaa espoolaisille luotettavan ja entistä ekologisemman lämmönsaannin", kertoo Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Mikael Lemström.

Uuden laitoksen avulla Espoon kaukolämpöverkossa käytettävien uusiutuvien energiamuotojen osuus kasvaa noin 60 %:lla ja fossiilisten polttoaineiden polttamisessa syntyvät hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 90 000 tonnia vuodessa, mikä on noin 14 % Espoon kaukolämpötuotannon nykyisistä hiilidioksidipäästöistä.

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun loppuun mennessä.

"Hiilineutraali kaukolämpö on tärkein yksittäinen tekijä ilmastopäästöjen vähentämisestä Espoossa. Espoon tavoitteena on, että täällä kehitetään ratkaisuja, joilla on laajempaakin merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Olemme tyytyväisiä, että tällä laitoshankkeella otamme yhdessä Fortumin kanssa suuren harppauksen kohti yhteistä päästöttömän kaukolämmön tavoitettamme", Espoon kaupungin kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala sanoo.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ilkka Toijala, johtaja, Suomen kaukolämpöliiketoiminta, Fortum 050 820 2336

Lisää aiheesta: https://www.fortum.fi/media/2017/10/fortum-hakee-ymparistolupaa-kivenlahden-lampolaitoksen-uudelle-biokattilalle