Lehdistötiedote

Fortum esittää muutoksia Ivon asuinalueen asemakaavaan Imatralla

12 lokakuu 2018, 11:18

Imatran talot

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE IMATRAN ALUEEN MEDIOILLE 12.10.2018
 

Fortum valmistelee muutosehdotusta Ivon asuinalueen asemakaavaan Imatralla. Tavoitteena on väljentää arkkitehti Aarne Ervin 1940-luvulla alueelle suunnittelemien huonokuntoisten puutalojen suojelumääräyksiä. Tämän lisäksi tullaan tekemään nykyistä kaavaa tarkentavia ehdotuksia.   

Fortum tulee esittämään kaavaan muutoksia, jotka mahdollistaisivat sellaisten talojen purkamisen, joita ei teknistaloudellisesti käytännössä voida korjata asumiskelpoisiksi. Purettavien talojen tilalle tullaan ehdottamaan, että tonteille saisi rakentaa uusia, alueen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittavia puutaloja. Tämän lisäksi Fortum ehdottaa voimassa olevaan asemakaavaan kokonaan uusia rakennuspaikkoja ja eräiden olemassa olevien kaavatonttien sijoittamista uusiin paikkoihin.

Kaavamuutosluonnos tullaan laatimaan loppuvuoden aikana, vuorovaikutteisesti Imatran kaupungin kaupunkisuunnittelusta vastaavien henkilöiden ja -organisaatioiden kanssa. Varsinaisen kaavamuutosehdotusmateriaalin tekee Imatran kaupunki. Päätöksentekovaiheeseen toivotaan päästävän jo keväällä 2019.

Fortum on päättänyt peruskorjata alueella sijaitsevat 1920 -luvulla rakennetut kivitalot  yhteistyössä mahdollisten kumppanien kanssa.

Ivon asuinalueella sijaitsevissa vuokrataloissa on yhteensä 41 asuntoa. Talot on rakennettu 1920- ja 1940 -luvuilla ja osin sen jälkeen. Alueen taloilla on asemakaavassa suojelumerkintöjä.

Fortum teetätti vuokra-asuintaloilleen yhden Suomen laajimmista sisäilmatutkimuksista ja haitta-aineselvityksistä vuonna 2016. Selvityksessä asunnoista löytyi muun muassa 40 -luvulla vesieristeenä yleisesti käytettyä kreosoottia. ja muitakin haitta-aineita. Fortum auttoi asukkaita uuden asunnon löytämisessä ja muuttoihin liittyvissä asioissa.  

Vuoden 2016 jälkeen Fortum on tehnyt alueen asuntoihin lisätutkimuksia sekä selvityksiä siitä, voidaanko taloja peruskorjata ja minkälaisin kustannuksin. Saatujen tulosten ja eri viranomaisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Fortum haluaa käynnistää Ivon asuinalueen asemakaavan muutosprojektin.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikko Tavastila, kiinteistöyksikön päällikkö, Fortum, +358504525796