Fortum testaa suolan talteenottoa Porin tuhkajalostamolla

Fortum hakee päätöstä Aluehallintovirastolta suljetun kierron menetelmän koetoiminnan aloittamiselle Porin tuhkajalostamolla lokakuussa. Fortum haluaa testata niin kutsuttua suljetun kierron menetelmää, jossa tuhkasta otetaan suola talteen sen sijaan, että se johdettaisiin puhdistettuna suolavetenä mereen.

Suljetun kierron menetelmä ei ole käytössä teollisessa mittakaavassa missään tuhkajalostamossa Euroopassa. Fortum on edelläkävijä tuhkanjalostusteknologian kehittämisessä ja koetoiminta on ensimmäinen askel vaativan tutkimustyön käynnistämisessä.

Fortum haluaisi testata käsittelymenetelmää pienellä määrällä tuhkaa, joka vastaa alle kahta prosenttia tuhkajalostamon täyden toiminnan kapasiteetista vastaavana aikana. Koetoiminnassa syntyvä puhdistettu suolavesi analysoidaan ja toimitetaan Fortumin käsittelylaitokseen Etelä-Suomeen. Koetoiminnasta ei aiheudu ympäristövaikutuksia.

Suljetun kierron menetelmän kehittämiseksi Fortum tarvitsee dataa ja käyttökokemusta myös laajamittaisesta tuhkan käsittelystä tuhkajalostamossa pidemmältä aikaväliltä.

Fortum jätti heinäkuussa ympäristölupahakemuksen Mäntyluodon tuhkajalostamon toiminnan aloittamiseksi.

Suomen jätteenpolttolaitoksissa syntyy vuodessa 45 000 tonnia APC-tuhkaa (Air Pollution Control), josta kolmannes on suolaa. EU:n kaatopaikkadirektiivin perusteella säädetyn lain vaatimusten mukaan suolaa sisältävää jätettä ei voi enää kaatopaikata nykyisellä tavalla. Tuhkajalostamon prosessissa tuhkasta poistetaan suola, jotta tuhka voidaan kaatopaikata lain mukaisesti.

Tällä hetkellä laitoksen prosessissa eroteltua suolaa ei pystytä hyödyntämään. Suolan liuottaminen luontaisesti suolaiseen meriveteen on ekologisesti paras vaihtoehto hankkiutua suolasta eroon tässä vaiheessa kehitystä. Puhdistetun poistoveden laatu tunnetaan tarkoin, ja vaikutukset meriveteen arvioidaan merkityksettömiksi.

Tuhkajalostamon ansiosta tuhkien kaatopaikkauksen hiilidioksidipäästöt vähenevät 94,3 % ja kaatopaikattavat kuutiot vähenevät 27 % eikä kaatopaikkaukseen enää tarvita sementtiä aiempaan tapaan.

Tulevaisuudessa tavoitteena on, että tuhkajalostamossa eroteltaisiin suola tuhkasta ja suolaa voitaisiin käyttää esimerkiksi maantiesuolana.

Lisätietoa:
https://www.fortum.fi/porin-tuhkajalostamo
Kalle Saarimaa, Kierrätys- ja jäteratkaisut liiketoiminnan johtaja, tel. 041 503 1337