Montan ylisiirtolaite otetaan tuotantokäyttöön 22. elokuuta

Ylisiirtolaitteen säätö

Poikkeuksellisen lämpimät vedet viivästyttävät Montan ylisiirtolaitteen käyttöönottoa. Ylisiirtolaite otetaan tuotantokäyttöön 22. elokuuta. Laitteeseen on tehty talven aikana teknisiä parannuksia ja laitetta on testattu kesäkuusta lähtien.
Oulujoen Montan vesivoimalaitoksen yhteyteen viime vuoden elokuussa valmistuneen kalojen ylisiirtolaitteen käyttöön otto on viivästynyt jokivesien poikkeuksellisen korkean lämpötilan ja Oulujoen vähäinen vesimäärän vuoksi. Veden lämpötilan on laskettava vähintään 20 asteeseen, jotta kalojen nousu jokeen alkaisi.
Ylisiirtolaite on uusi ratkaisu Oulujoen vesistön vaelluskalakantojen vahvistamiseen. Laitteen avulla otetaan kiinni nousuvaelluksella olevia lohikaloja ja se mahdollistaa kalojen tehokkaan ja turvallisen siirtämisen vaellusesteiden ohi. 
Jokeen nousevat kalat houkutellaan laitteeseen virtauksen avulla. Altaista kalat siirretään kuljetusautolla niiden lisääntymisalueille. Oulujokeen nousevia lohia ja taimenia siirretään tänä vuonna Muhosjokeen. Osa kaloista vapautetaan jokeen kalastettaviksi. Lisäksi kaloista saatavaa mätiä käytetään lohen ja taimenen kasvatukseen Montan kalanviljelyslaitoksella. 
Ylisiirtolaite on osa Oulujoen kalakantojen hoidon kokonaisuutta. Laite on Fortumin, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön yhteishanke. 
Alueen asukkaat ja muut laitteen toiminnasta tai kaloista kiinnostuneet voivat käydä vapaasti tutustumassa ylisiirtolaitteeseen.