Lehdistötiedote

Helteinen sää näkyy myös järvien vedenkorkeuksissa Oulujoen vesistöalueella

01 elokuu 2018, 14:00

water-stream-autumn

Kuluva kesä on ollut yleisesti helteinen ja vähäsateinen. Kevättulva toteutui keskimääräisenä, mutta alkukesä oli kuiva ja lämmin. Myös heinäkuun sademäärät jäivät noin 50 prosenttiin keskimääräisestä sademäärästä, ja tulovirtaamat ovat siksi jääneet pieniksi. Lisäksi vesistön haihdunta on ollut suurta helteiden takia.  

Oulujoen vesistöalueella kaikkien säännösteltyjen järvien pinnat ovat laskeneet heinäkuussa. Oulujärven pinta on koko kesän pysynyt selvästi viimeisen kymmenen vuoden keskiarvoa matalammalla. Oulujärvelle kesäkauden virkistyskäytön mukaan määritelty vedenpinnan tavoitekorkeus on vähintään NN+ 122,50 metriä. Vedenpinta on nyt 3 senttimetriä tämän rajan yläpuolella. Tämä tavoiteraja tullaan todennäköisesti alittamaan elokuun aikana ellei tulovirtaama oleellisesti kasva. 

Hyrynsalmen reitillä Vuokkijärven ja Kiantajärven vedenpinnat ovat laskeneet muutaman senttimetrin päähän kesäajan tavoitekorkeuksien alarajoista, ja tavoitekorkeudet tullaan todennäköisesti alittamaan jo lähipäivinä. Sotkamon reitillä Kiimasjärven ja Ontojärven vedenpinnat ovat tavoitekorkeuksissaan, eikä niiden alittuminen vaikuta todennäköiseltä.

Virtaamat Oulujoessa ovat olleet selvästi keskimääräistä pienempiä vesitilanteen vuoksi. Virtaama on heinäkuun aikana ollut tyypillisesti alle puolet keskimääräisestä. Vesivoima on tärkeää säätövoimaa, ja vesivoimatuotantoa on tarvittu sähköjärjestelmän toiminnan varmistamiseen myös heinäkuussa, mikä on näkynyt hetkellisesti suurempina juoksutuksina.

Vedenpinnan tavoitekorkeudet eivät ole ehdottomia säännöstelyrajoja, vaan lupamääräyksiä tiukempia tavoitteita, jotka on asetettu virkistyskäyttöä ajatellen. Tavanomaisina vesivuosina tavoitekorkeudet saavutetaan hyvin ja kuivinakin vuosina ne ohjaavat juoksutusten suunnittelua niin, että vesi nousee ainakin lähelle tavoitetta. Tavoitekorkeuksia on viimeksi jouduttu alittamaan loppukesästä yli 10 vuotta sitten. Edellisen kerran Oulujärven pinta on ollut tämän hetkistä alempana kesällä 2006, jolloin satoi hyvin vähän ja tulovirtaamat jäivät pieniksi.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Satu Nieminen, Säännöstely, Fortum puh. 040 060 1185, satu [piste] nieminen [ät] fortum [piste] com