Verkkouutinen

Fortum Säätiö jakoi apurahoja maailmanlaajuiseen energia-alan tutkimukseen yhteensä yli 680 000 euroa

23 elokuu 2018, 09:16

Planning

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 23.8.2018
 

Fortum Säätiö on vuonna 2018 myöntänyt apurahaa 38 tutkimushankkeelle yhteensä yli 680 000 euroa. Säätiön tämän vuoden apurahojen jakotilaisuus järjestettiin  20.08.2018 Neste Oyj:n pääkonttorissa Espoon Keilarannassa.

”Molemmat Säätiön perustajayritykset Fortum ja Neste läpikäyvät liiketoimintaympäristön merkittävää muutosta. Muutosta eteenpäin ajavat megatrendit, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen ja muuttuva kuluttajakäyttäytyminen, näkyvät ihmisten arjessa muun muassa liikenteen sähköistymisenä, tuuli- ja aurinkovoiman voimakkaana lisääntymisenä sekä uusina, entistä monipuolisempina energiatuotteina ja -palveluina. Avaimet puhtaampaan tulevaisuuteen eivät löydy yksittäisistä yhtiöistä, vaan tarvitsemme laaja-alaista tutkimusta, monitieteellistä näkemystä ja yhteistyötä yritysmaailman ja tutkimusyhteisöjen välille. Fortumin Säätiö tarjoaa meille hyvän näkymän energiatutkimukseen ja teknologiakehitykseen. Säätiön tukemien tutkimusaiheiden kautta saamme lisätietoa tulevista teknologisista haasteista, ratkaisuista ja niiden vaikutuksista ympäristöön, talouteen ja kestävään kehitykseen”, Fortum Säätiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark kertoo.

Tarkemmat tiedot apurahojen saajista löytyvät Fortum Säätiön internetsivuilta: http://fortuminsaatio.fi/.

Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Risto Sormunen, Fortum Säätiön asiamies, puhelinnumero +358504534615

Fortum Säätiö
Fortum Säätiön tarkoituksena on tukea luonnontieteellistä, teknillistieteellistä sekä taloustieteellistä tutkimus- opetus- ja kehitystyötä energia-alalla. Säätiön painopistealueet energia-alueella ovat energian tuotanto ja käyttö, liikenteeseen liittyvät energiaratkaisut, joiden yhteydessä korostetaan bio- ja kiertotalouden sekä digitalisaation uusia mahdollisuuksia.