Lehdistötiedote

Fortum mukaan Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon

21 elokuu 2018, 13:30

Aurinko taivas

FORTUM OYJ JOENSUUN ALUEEN PAIKALLISTIEDOTE 21.8.2018

Fortum on liittynyt mukaan Joensuun kaupungin ilmastokumppanuusverkostoon ja sitoutunut siirtymään hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon 2020-luvun aikana. Samalla Fortum on sitoutunut tuottamaan 80 % Joensuun kaukolämmöstä uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2025 mennessä. Suurin osa Joensuun voimalaitoksen kaukolämmöstä tuotetaan jo nyt biopolttoaineilla. 

Ilmastokumppanuudessa sitoudutaan moniin ilmaston nykytilaa parantaviin  toimenpiteisiin, joita Fortum on edistänyt Joensuun voimalaitoksellaan jo vuosia  omien tavoitteidensa mukaisesti.

Yksi viime vuosien suurimmista Fortumin päästöjen vähentämiseen liittyvistä investoinneista Joensuun voimalaitokselle on ollut pesurityyppinen savukaasujen  lauhdutuslaitos, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2015. Savukaasulauhduttimella  parannetaan voimalaitoksen hyötysuhdetta ja pienennetään polttoaineen kulutusta  ottamalla talteen lämpöä laitoksen savukaasuista. Samalla on pystytty merkittävästi  vähentämään hiukkas- ja rikkipäästöjä. 

"Kaukolämpöä kehitetään aktiivisesti. Tällä vuosikymmenellä Suomen kaukolämmön  hiilidioksidipäästöjä on laskettu jo 26 %. Päästöjen vähentäminen entisestään  edellyttää rakenteellisia muutoksia sekä energiantuotantoon että energian  käyttämiseen. Olemme Fortumilla sitoutuneet tuottamaan kaiken kaukolämmön  hiilineutraalisti 2020-luvun loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää  uutta teknologiaa, uusia palveluita ja yhteistyötä asiakkaiden ja lämmöntuottajien  kesken. Erityisesti yhteistyö kaupunkien kanssa on tärkeää, ja olemme iloisia  voidessamme liittyä Joensuun ilmastokumppanuusverkostoon", sanoo Ilkka Toijala  Fortumilta.

Joensuun ja Fortumin ilmastokumppanuussopimukseen kuuluu lisäksi muun muassa  kauko- ja aluelämmön laajentaminen koko kaupungin alueelle, uusiutuvien  energialähteiden käyttöönoton edistäminen alihankkijoilla ja kiinteistöillä, avoimen  energiankulutusdatan jakaminen kaupungin avoin data -verkossa, energiatehokkuuden  parantaminen, sähköautojen latauspisteverkoston laajentaminen ja aurinkosähkön  tuotannon kasvattaminen Joensuussa sekä hukkalämmön talteenoton lisääminen.

Fortum Oyj 
Viestintä 

Lisätietoja:  
Ilkka Toijala, kaukolämpöliiketoiminnan johtaja, Suomi, puh. 040 820 2336