Lehdistötiedote

Fortum hakee ympäristölupaa Espoon Ämmässuolle sijoittuvalle lämpölaitokselle

29 elokuu 2018, 14:30

171027Fortum-3331

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE ETELÄ-SUOMEN ALUEEN MEDIOILLE 29.8.2018  

Fortum hakee Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) ympäristölupaa uusiutuvaa bioenergiaa hyödyntävälle lämpölaitokselle, jolla korvattaisiin osa kivihiilen käytöstä Espoon kaukolämmön tuotannossa. Fortum ja Espoon kaupunki ovat yhdessä sitoutuneet kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun aikana.

Lämpöteholtaan noin 110 MW:n laitos sijoittuisi Espoon Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen. Laitoksen polttoaineesta 80–90 % olisi puupohjaisia biopolttoaineita. Lisäksi laitos käyttäisi kuivikelantaa ja kierrätyspolttoaineita. Lämpölaitos tuottaisi vuodesta 2022 alkaen uusiutuvaa kaukolämpöä 20–30 % Espoon kaukolämmön tarpeesta, mikä vastaa 30 000–45 000 asunnon lämmitystarvetta.

Ämmässuon lämpölaitoksen ympäristövaikutukset on arvioitu lupahakemuksen yhteydessä. Arvion mukaan laitoksen toiminnalla ei ole merkittäviä ympäristövaikutuksia.

”Kaukolämpö on toimintavarmaa, edullista ja uusien tuotantotapojen myötä entistä ekologisempaa lämpöä, joka sopii kaikenlaisille kiinteistöille. Ämmässuon lämpökeskus on tärkeä osa hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon siirtymisessä. Kehitämme aktiivisesti myös älykkäitä ratkaisuja kulutusjoustoon ja energiantehokkuuden nostamiseen sekä hukka- ja geolämmön hyödyntämiseen polttamalla tuotetun energian tarpeen vähentämiksi”, kertoo Ilkka Toijala, Fortumin Suomen kaukolämpöliiketoiminnan johtaja.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kuuluttaa Ämmässuon laitosta koskevan ympäristölupahakemuksen lähiaikoina, minkä jälkeen hakemus on julkisesti nähtävillä kuulutuksessa ilmoitettavalla tavalla.

Fortum järjestää hankkeesta yleisötilaisuuden lähialueen asukkaille ja asiasta kiinnostuneille 30.8.2018 klo 18–20 Espoon Honkamajalla (Nupurintie 24).

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ilkka Toijala, johtaja

Suomen kaukolämpöliiketoiminta, Fortum

puh. 040 820 2336

Lisää aiheesta:
Fortum suunnittelee hiilenkäyttöä korvaavaa energiantuotantolaitosta Espoon Ämmässuolle