Vastuullista ydinjätteen hallintaa ja puhdasta energiaa jo yli 40 vuoden ajan

Fortumin Loviisan ydinvoimalaitoksessa on tuotettu puhdasta energiaa jo vuodesta 1977. Panostamme kaiken jätteen vastuulliseen käsittelyyn, ja ydinjätteiden hallintamenetelmämme ovatkin maailman huipputasoa.

Ydinjätteen hallinta

Ydinvoimalaitoksen jätteestä vain pieni osa on radioaktiivista

Me Fortumilla haluamme rakentaa energiajärjestelmää, joka ei kuluta maapalloa. Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos Loviisassa on tuottanut puhdasta, hiilidioksidivapaata sähköä vastuullisesti ja turvallisesti jo yli 40 vuoden ajan. Hästholmenin saarella sijaitsevan Loviisan voimalaitoksen toiminta on sertifioitu ISO 14001-ympäristöstandardin mukaisesti. Sertifiointi ulottuu kaikkeen voimalaitoksen toimintaan, myös saarella toimivien alihankkijoiden työskentelyyn.

Loviisan voimalaitoksessa jätteet jaotellaan tavanomaisiin ja radioaktiivisiin jätteisiin. Radioaktiivinen jäte jaetaan kolmeen kategoriaan: matala-aktiiviseen jätteeseen (huoltojätteeseen), keskiaktiiviseen jätteeseen (nestemäiseen jätteeseen) ja korkea-aktiiviseen jätteeseen (käytettyyn polttoaineeseen).

Radioaktiivisen jätteen osuus kaikesta jätteestä on pieni, vain 4 %, ja panostamme siihen, että tämä jäte käsitellään erityisen huolellisesti ja vastuullisesti. Radioaktiivisen jätteen käsittely tapahtuu Suomen ydinenergialain mukaisesti, kansainvälisesti arvostetuin menetelmin.

Tavanomaista jätettä syntyy kaikessa teollisuudessa, ja vuonna 2020 Loviisan ydinvoimalaitoksessa syntyneestä jätteestä 71 % hyödynnettiin materiaalina tai energiana. Tavanomaisen jätteen määrään on puututtu vähentämällä jätteen syntymistä ja lajittelun avulla on vähennetty kaatopaikalle päätyvää jätettä.

Ydinjätteiden hallinta huipputasoa

Suomen ydinenergialain mukaan Suomessa syntynyt ydinjäte tulee käsitellä Suomessa, ja olemmekin sitoutuneet jätteen vastuulliseen hallintaan. Fortum on ydinjätteen hallinnassa yksi maailman johtavista toimijoista, etenkin matala- ja keskiaktiivisten jätteiden ja käytetyn polttoaineen loppusijoitusmenetelmien osalta.

Matala-aktiiviset huoltojätteet joko todetaan vapaaksi aktiivisuudesta ja käsitellään tavanomaisena jätteenä tai mikäli tarpeellista, loppusijoitetaan voimalaitosalueella sijaitsevaan loppusijoitustilaan 110 metrin syvyyteen.

Keskiaktiivinen, nestemäinen jäte joko puhdistetaan ja johdetaan mereen tai varastoidaan ja kiinteytetään betoniin. Helmikuussa 2016 radioaktiivisten nestemäisten jätteiden kiinteytyslaitos aloitti toimintansa, mikä oli merkittävä edistysaskel Loviisan voimalaitoksen jätehuollossa.

Käytetty ydinpolttoaine välivarastoidaan laitosalueella ja loppusijoitetaan 2040-luvulta alkaen Fortumin ja TVO:n omistaman Posivan toimesta Eurajoen Olkiluotoon.

Vastuullinen jätteenkäsittely, oli sitten kyse tavanomaisesta tai radioaktiivisesta jätteestä, on keskeinen osa työtämme kohti puhtaampaa maailmaa. Työ Loviisan voimalaitoksessa puhtaamman energiajärjestelmän puolesta jatkuu.

Nuclear power

Tutustu Loviisan voimalaitoksen toimintaan

Lue lisää
Nuclear waste management

Lue lisää ydinjätteen käsittelystä