Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön tehoa alennettu päämerivesipumpun korjauksen ajaksi

Loviisan voimalaitoksen ykkösyksikön tehoa on rajoitettu 19. heinäkuuta merivesipumpun vikaantumisen vuoksi. Ykkösyksikön tehoa on laskettu normaalista noin 507 megawatista 132 megawattiin. Vian selvitystyö on käynnissä.

Voimalaitoksen kakkosyksikkö tuottaa sähköä täydellä teholla.

Viasta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle.


Lisätietoja:
Ulf Lindén, Loviisan voimalaitos, +358 50 455 3800