Loviisan voimalaitoksen ykkös- ja kakkosyksikön tehoa lasketaan tilapäisesti korkean meriveden lämpötilan johdosta

Loviisan voimalaitoksen molempien yksiköiden tehoa lasketaan tilapäisesti 25.7.2018. Tehon alennus kestää kaikkiaan muutaman tunnin. Yksiköiden tehoa lasketaan tarvittava määrä siksi aikaa, että jäähdytysjärjestelmän poistoveden lämpötila pysyy laitoksen vesiluvan ehtojen rajoissa. Käytännössä laitoksen tehoa lasketaan yhteensä noin 170 megawattia.

Vuoden 2018 kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin, ja meriveden lämpötila on normaalikesiä korkeampi.

Tapahtumasta ei aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle eikä laitokselle.

Päivitys 26.7.2018:
Tehonalennuksia jatketaan toistaiseksi meriveden korkean lämpötilan johdosta.

Lisätietoja:
Timo Eurasto, Loviisan voimalaitos, +358 50 455 4010