Pörssitiedote

Fortumin tammi-kesäkuun 2018 puolivuosikatsaus: Uniper-ostotarjous päätökseen – tulos kohentui suotuisassa markkinatilanteessa

19 heinäkuu 2018, 09:00

fortum-sign-web

FORTUM OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2018 19.7.2018 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2018 tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Linkki tiedotteeseen (pdf)

Huhti–kesäkuu 2018

  • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 282 (219) miljoonaa euroa, +29 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 153 (109) miljoonaa euroa, +40 %Liiketoiminnan rahavirta oli 361 (232) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,24 (-0,08) euroa, josta 0,11 (-0,04) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, mukaan lukien 0,09 euron osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -omistusosuuden myynnistä. Vuonna 2017 Ruotsin veroviranomaisen tuloveropäätöksellä oli -0,14 euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen
  • Fortum saattoi 26.6.2018 päätökseen Uniper-ostotarjouksensa, jonka myötä Fortumista tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 prosentin osuudella

Tammi–kesäkuu 2018

  • Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 820 (642) miljoonaa euroa, +28 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 558 (421) miljoonaa euroa, +33 %Liiketoiminnan rahavirta oli 634 (514) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,68 (0,30) euroa, josta 0,18 (0,03) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin, mukaan lukien 0,09 euron osakekohtainen myyntivoitto 10 prosentin Hafslund Produksjon -omistusosuuden myynnistä. Vuonna 2017 Ruotsin veroviranomaisen tuloveropäätöksellä oli -0,14 euron vaikutus osakekohtaiseen tulokseen

Yhteenveto näkymistä

  • Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2018 suojattu noin 75 % hintaan 29 euroa/MWh ja vuodeksi 2019 noin 60 % hintaan 28 euroa/MWh
  • Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600–700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Taloudelliset avainluvut

  2017  Edelliset   12 kk 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  7,1  8,8 
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate (EBITDA)   0,8  3,6 

Tunnuslukuja

Milj. euroa tai kuten merkitty  II/18  II/17  I–II/18  I–II/17  2017  Edelliset   12 kk 
Liikevaihto  1 087  937  2 672  2 169  4 520  5 023 
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA)  282  219  820  642  1 275  1 453 
Vertailukelpoinen liikevoitto  153  109  558  421  811  948 
Liikevoitto  256  66  738  456  1 158  1 440 
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta  24  35  70  94  148  124 
Tulos ennen tuloveroja  241  49  734  461  1 111  1 384 
Tulos/osake, euroa   0,24  -0,08  0,68  0,30  0,98  1,35 
Liiketoiminnan rahavirta  361  232  634  514  993  1 113 
Oma pääoma/osake, euroa       13,34  14,22  14,69   
Korollinen nettovelka (kauden lopussa)      5 271  605  988   

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

"Syyskuussa 2017 ilmoitimme aikomuksestamme tehdä Uniperista ostotarjous ja tulla yhtiön suurimmaksi osakkeenomistajaksi. Siitä lähtien olemme määrätietoisesti työskennelleet tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kesäkuun puolivälissä saimme viimeiset viranomaispäätökset, ja 26.6.2018 saatoimme onnistuneesti päätökseen järjestelyn, jonka myötä Fortumista tuli Uniperin suurin osakkeenomistaja 47,35 prosentin omistusosuudella.

Uniperin suurimpana osakkeenomistajana aiomme olla yhtiön sitoutunut, pitkäaikainen ja aktiivinen kumppani ja uskomme, että tästä hyötyvät kaikki sidosryhmät. On selvää, ettei matka tähän saakka ole ollut mutkaton, ja nyt suhde Uniperin kanssa on saatava uudelle tasolle. Olemme käynnistäneet uudelleen keskustelut yhtiön johdon kanssa siitä miten tavoite parhaiten saavutetaan. Ensimmäisenä konkreettisena toimenpiteenä olemme esittäneet Fortumin talousjohtajaa Markus Rauramoa nimitettäväksi Uniperin hallintoneuvoston jäseneksi.

Toinen neljännes oli Fortumille myönteinen myös monella muulla tavalla. Ensimmäisen neljänneksen vahvan kehityksen jälkeen markkinahintojen suotuisa kehitys jatkui, mikä nosti sähkön ja päästöoikeuksien hintoja selvästi. Fortumille tämä heijastuu myös loppuvuodelle 2018 ja vuodelle 2019 tekemiemme suojausten hinnoissa.

Hintojen nousu ja onnistunut tuotannon optimointi paransivat huomattavasti Generation-segmentin tulosta ja sen myötä myös Fortum-konsernin tulosta. City Solutions -segmentin tulos oli pettymys, kun lämmönmyynti laski lämpimän sään seurauksena. Tulosta rasitti myös Recycling and Waste -liiketoimintamme heikompi tulos.

Kuten ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksessamme kerroimme, kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota käyttöomaisuusinvestointiemme priorisointiin ja liiketoimintojen kassavirran optimointiin, koska Uniper-investointi nosti velkaisuusastettamme yli tavoitetasomme. Tämä työ on edennyt hyvin. Toisella neljänneksellä keskityimme tehokkuuden parantamiseen, myimme 10 prosentin vähemmistöosuutemme Hafslund Produksjonissa ja teimme uudelleenjärjestelyjä uusiutuvan energian portfoliossamme. Kaikki nämä toimenpiteet vahvistavat kassavirtaamme selvästi.

Kesäkuussa sovimme myyvämme enemmistöosuuden 185 megawatin aurinkovoimakapasiteetistamme Intiassa vapauttaaksemme pääomaa lisäinvestointeihin. Vain kolme viikkoa myöhemmin voitimme oikeuden rakentaa Intiaan 250 megawattia uutta aurinkovoimakapasiteettia. Jatkamme investointejamme uusiutuvaan energiaan myös Venäjällä. Kesäkuussa voitimme oikeuden rakentaa 110 megawattia aurinkovoimakapasiteettia Venäjälle. Samassa huutokaupassa Fortumin ja Rusnanon tuulivoimasijoitusrahasto voitti oikeuden rakentaa 823 megawattia tuulivoimakapasiteettia. Nämä kaikki ovat esimerkkejä siitä, miten toteutamme pääoman kierrätystä taserakenteemme keventämiseksi ja mahdollistamme lisäinvestoinnit uusiutuvan energian tuotantokapasiteettiin kumppanuuksia ja muita yhteistyömuotoja hyödyntämällä."

Espoo, 18.7.2018

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast

Tiedotustilaisuus järjestetään 19.7.2018 klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 7479 0360, vahvistuskoodi: 842469.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 010 452 1909

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317 ja investors [ät] fortum [piste] com 

Media: Pauliina Vuosio, puh. 050 453 2383 

Tapahtumakalenteri 2018

Fortum julkaisee tammi–syyskuun 2018 osavuosikatsauksensa 24.10.2018 noin klo 9.00.

Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 järjestetään 13.11.2018 Fortumin pääkonttorilla Espoossa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com/fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.