Oulujoen vesistön säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat Oulujärveä lukuun ottamatta nousseet kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasoille

järvimaisema

Oulujärvi täyttyy hitaammin ja tavoitteeseen päästään sateista riippuen juhannuksen aikana.

Oulujoen vesistöalueella talven lumen vesiarvo 201 millimetriä oli suurimmillaan huhtikuun alkupuolella. Tämä on noin 20 prosenttia suurempi pitkänajan keskimääräiseen lumen vesiarvoon verrattuna.  Kaiken kaikkiaan talvikauden lumen vesiarvot pysyivät keskimääräistä suurempina koko Oulujoen vesistöalueella. Suuresta lumen vesiarvosta huolimatta tämän vuoden kevättulva oli keskimääräinen. Kevät on ollut kokonaisuudessaan vähäsateinen. Toukokuu oli erittäin kuiva, sademäärä oli vain noin 50 % verrattuna ajankohdan keskimääräiseen sademäärään ja myös kesäkuun alun sademäärä on ollut keskimääräistä pienempi. Vähäisen sateen lisäksi toukokuu on myös ollut poikkeuksellisen lämmin, minkä takia haihdunta on ollut keskimääräistä suurempaa.
Oulujoen vesistöalueen säännöstellyillä järvillä Hyrynsalmen ja Sotkamon reiteillä kesäkauden virkistyskäytön tavoitetasot on jo saavutettu. Vähäisestä sadannasta johtuen Oulujärvellä tavoitetasot ovat vielä saavuttamatta ja ne saavutettaneen juhannuksen aikana.
Oulujoen vesistön merkittävimmille säännöstellyille järville on määritetty säännöstelyrajoja tiukempia pinnankorkeustavoitteita. Nämä ympäristölliset ja virkistyskäytön suositustasot eivät ole ehdottomia rajoja. Ne kuitenkin ohjaavat säännöstelyn suunnittelua siten, että kesän vedenkorkeudet pyritään saamaan ympäristön ja virkistyskäytön kannalta suotuisille tasoille.

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven kesäkauden tavoitetaso on  NN+ 122,50 metriä. Vedenkorkeus on tänään NN+ 122,48 metriä, joka on 13 senttimetriä matalammalla kuin kymmenen edellisen vuoden keskiarvo ja 2 senttimetriä alasuositusrajan alapuolella. Oulujärven kesäkauden virkistyskäytön tavoitetaso saavutettaneen Juhannuksen aikana.
Oulujärven vedenkorkeudelle asetettu kesäkauden yläsuositus NN+ 123,00 metriä. Tämä ELY-keskusten kanssa sopimuksella vahvistettu suositus perustuu selvityksiin, jotka tehtiin elokuun 2012 tulvan seurauksena. Yläsuositus ei takaa, ettei vedenkorkeus koskaan nousisi sen yläpuolelle, mutta sen ansiosta korkeat vedenkorkeudet ovat harvinaisempia ja kestävät lyhyemmän aikaa. Yläsuositusrajan avulla parannetaan tulvasuojelua Oulujärvellä ja pienennetään Oulujoen suuria juoksutuksia sateisina kesinä.
Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 198,56 metriä on 16 senttimetriä kymmenen edellisen vuoden keskiarvoa matalammalla, kuitenkin kuusi senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Vuokkijärven vedenkorkeus on tällä hetkellä NN+ 188,55 metriä ja se on seitsemän senttimetriä viimeisten kymmenen vuoden keskimääräistä veden korkeutta matalammalla, mutta kuitenkin viisi senttimetriä alasuositusrajan yläpuolella. Ennusteen mukaan Kiantajärvi ja Vuokkijärvi tulevat pysymään kesän tavoitetasossa virkistyskäyttökauden ajan.
Sotkamon reitin säännöstellyt järvet saavuttivat kesän suositustasot kesäkuun puoleen väliin mennessä. Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,72 metriä on 11 senttimetriä viimeisten kymmenen vuoden keskimääräistä kesäajan vedenkorkeutta matalampi. Kiimasjärvi on nyt laskenut toukokuun puolen välin kevään huippukorkeudesta NN+ 137,67 metriä ja tämän hetken vedenkorkeus NN+ 137,51 metriä on kesäkauden tavoitetasossa. Nuasjärven vedenkorkeus on NN+ 137,44 metriä, mikä on neljä senttimetriä yli alasuositusrajan ja 14 senttimetriä alle ajankohdan kymmenen edellisen vuoden keskiarvon.

Lisätietoja: 
Säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki , 050 4533523, harri [piste] lamminmaki [ät] fortum [piste] com