Verkkouutinen

Fortum liittyi Clean Energy Ministerial -kokouksessa esitettyyn sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävään C3E-aloitteeseen

24 toukokuu 2018, 19:12

C3E-aloitteen allekirjoitus toukokuu 2018

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 24.5.2018
 

Kööpenhaminassa 24.5. järjestetyssä yhdeksännessä Clean Energy Ministerial -kokouksessa perustajamaat Ruotsi, Kanada ja Italia esittivät sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävän C3E-aloitteen - tasa-arvoinen palkka, tasa-arvoiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen johtaminen vuoteen 2030 mennessä.

Aloitteen tavoitteena on saada hallitukset, teollisuudenalat ja muut organisaatiot allekirjoittamaan periaatteet, jotka tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää viidettä tavoitetta. Fortum, joka on yksi 200 yrityksestä jotka on sisällytetty vuoden 2017 Equileap Gender Equality Global Rankin -listaukseen, tukee aloitetta. Allekirjoitustilaisuudessa Fortumia edusti Ruotsin ja Norjan yhteiskuntasuhteiden johtaja Birgitta Resvik. Fortumin sitoutuminen aloitteeseen kattaa kaikki toiminnot kaikissa maissa.

Fortum on sitoutunut:

  • Näyttämään esimerkkiä, integroiden tasa-arvoperiaatteet koko organisaatioonsa ja edistämään sukupuolten väliseen monimuotoisuuteen liittyviä toimia yhtiössä, erityisesti rekrytoinnissa ja urakehityksessä.
  • Korostamaan ja tukemaan sukupuolten monimuotoisuutta ja sulkemaan monimuotoisuudessa oleva kuilu markkinoimalla energiasektoria naispuolisille, erityisesti teknisen alan yliopisto-opiskelijoille.
  • Raportoimaan ja edistämään kehitystä kohti sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukemaan toimia sukupuolten tasa-arvoon liittyvän tiedon (esimerkiksi naisten osuus johtorooleissa) parantamiseksi sekä mittaamaan kehitystä läpinäkyvällä ja avoimella tavalla.
     

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Birgitta Resvik, johtaja, yhteiskuntasuhteet, puh. +46 70 593 8161

C3E
Tarkoituksena on saada hallitukset, teollisuudenalat ja muut organisaatiot allekirjoittamaan tasa-arvoiseen palkitsemiseen, tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin ja tasa-arvoiseen johtamiseen liittyvät periaatteet vuoteen 2030 mennessä. Aloite on yhteydessä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää viidettä tavoitetta.

Yhden kattavan lausunnon alla olevat periaatteet on jaettu kahden otsikon alle; julkisen sektorin ja yksityisen sektorin tavoitteisiin, ottaen huomioon kunkin sektorin erilaiset tarpeet tarjoten samalla kuitenkin raamit yhteiselle pohjalle. 

Yritykset ja hallitukset esittelevät vuosittain saavutuksiaan sekä toimiensa avulla löytyneitä mahdollisuuksia.

CEM
The Clean Energy Ministerial (CEM) on korkean tason globaali foorumi, joka edistää puhtaan energian teknologioihin liittyviä linjauksia ja ohjelmia, ja jossa jaetaan osaamista ja parhaita käytäntöjä sekä edistetään muutosta kohti maailmanlaajuista puhtaan energian taloutta.