Lehdistötiedote

Fortum ja HSY sopivat maanvuokraamisesta Ämmässuolle rakennettavaa energiantuotantolaitosta varten

25 toukokuu 2018, 10:55

Biomass-7526

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE ETELÄ-SUOMEN ALUEEN MEDIOILLE 25.5.2018
 

Fortum ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) solmivat esisopimuksen maanvuokraamisesta Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen Ekomon alueelle sijoittuvaa energiantuotantolaitosta varten. Fortumin on tarkoitus rakentaa alueelle uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energiantuotantolaitos, jolla korvataan kivihiilen käyttöä Espoon kaukolämmön tuotannossa.

HSY:n hallitus hyväksyi 25.5.2018 sopimuksen, jonka perusteella Fortum varaa HSY:ltä noin neljän hehtaarin kokoisen määräalan ensimmäisen energiantuotantolaitoksen suunnittelua sekä tarvittavien ympäristö- ja rakennuslupien hakemista varten.

"Ämmässuolle kaavailtua energiantuotantolaitosta pidetään tällä hetkellä parhaana vaihtoehtona korvaamaan kivihiilen käyttöä Espoossa ja edistämään alueellisia kiertotalouden ratkaisuja. Hanke on Fortumille strategisesti tärkeä. Tavoitteenamme on yhdessä HSY:n kanssa tutkia synergioiden mahdollisimman hyvää hyödyntämistä ekoteollisuuskeskus Ekomon kanssa", kertoo Mikael Lemström, Fortumin kaukolämpöliiketoiminnan johtaja.

Espoossa kaukolämmöstä huolehtiva Fortum ja Espoon kaupunki ovat tehneet yhteisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, jossa osapuolet sitoutuvat yhdessä kehittämään Espoon kaukolämmöstä hiilineutraalin 2020-luvun aikana.

”Ämmässuon uusiutuvaa energiaa hyödyntävä energiantuotantolaitos veisi toteutuessaan meitä lähemmäs tavoitetta luopua kivihiilen käytöstä ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Tämä puolestaan antaisi uusia mahdollisuuksia Suomenojan kehittämiseen esimerkiksi asuin- ja virkistyskäyttöön”, toteaa kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala Espoon kaupungilta.

”Jo nyt Fortum tuottaa espoolaisille puhtaampaa kaukolämpöä lämpöpumpuilla sekä uudessa Kivenlahden pellettilaitoksessa ja Vermossa bioöljyllä. Näiden laitosten käytöllä asukaskohtaiset kaukolämmön päästömme vähenivät viime vuonna peräti kahdeksan prosenttia. Tämä käy ilmi HSY:n tuoreesta ilmastopäästölaskennasta. Kaukolämmön tuotanto on kaupungissa suurin yksittäinen ilmaston kuormittaja 40 prosentin osuudella. Ämmässuon hanke on siis syystäkin kaupungille ja kaupunkilaisille tärkeä hanke polulla kohti hiilineutraaliutta", sanoo Laitala.

Seuraavaksi Fortum hakee ympäristölupaa ja rakennuslupaa ensimmäisen vaiheen rakentamiselle. Tavoitteena on aloittaa bio- ja kierrätyspolttoaineita hyödyntävän energiantuotantolaitoksen rakentaminen 2020-luvun alussa.


Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Ilkka Toijala, johtaja, Suomen kaukolämpöliiketoiminta, Fortum, puh. 040 820 2336

Lisää aiheesta: https://www.fortum.fi/media/2017/09/fortum-suunnittelee-hiilenkayttoa-korvaavaa-energiantuotantolaitosta-espoon