Paikallistiedote

Fortum ehdottaa uutta sijaintia Porin tuhkajalostamon purkuputkelle

25 toukokuu 2018, 11:00

Fortum hakee ympäristölupaa Porin tuhkajalostamolle ja toiminnan aloittamiselle. Fortum ehdottaa nyt jalostamon purkuputkelle uutta sijaintia viranomaisilta ja asukkailta tulleen palautteen perusteella.

FORTUM WASTE SOLUTIONS OY, LEHDISTÖTIEDOTE

Fortumin Mäntyluodon tuhkajalostamolla tullaan käsittelemään merkittävä osa Suomen yhdyskuntajätteen poltosta syntyvistä tuhkista. Jätteenpolton tuhkien käsittely tällä prosessilla kaatopaikkaamisen sijaan on askel kohti tehokkaampaa jätteen hyötykäyttöä ja merkittävästi pienempiä hiilidioksidipäästöjä.

”Porin tuhkajalostamoa tarvitaan varmistamaan Suomen kyky huolehtia energianpoltosta syntyvistä jätteistä turvallisesti ja tehokkaasti kotimaassa”, sanoo projektin johtaja Ville Yrjänä Fortumin Kierrätys ja jäteratkaisut -liiketoiminnasta.

Ympäristölupahakemus tuhkajalostamolle ja toiminnan aloittamiselle

Aluehallintovirasto myönsi Fortumille ympäristöluvan maaliskuussa 2017. Vaasan hovioikeus edellytti vielä lisäselvityksiä ympäristöluvan saamiseksi ja Fortum täydentää nyt näiltä osin hakemustaan. Lisäselvitykset liittyvät tuhkajalostamon prosessissa syntyvän poistoveden vaikutusten arviointiin.

Uusi sijainti poistoveden purkuputkelle palautteen perusteella

Tuhkajalostamon toiminnan prosesseissa tarvitaan vettä. Laitoksella käytetty vesi johdetaan vesienkäsittelyprosessiin, jossa vesi käsitellään niin, että sen ympäristövaikutukset jäävät vähäisiksi. Poistovesi sisältää suoloja, kuten klorideja ja sulfaatteja, sekä vähäisessä määrin ravinteita, kiintoainesta ja metalleja. Käsitelty vesi johdetaan mereen purkuputkea pitkin. Meri-Porin edustalla veden suolapitoisuus on tällä hetkellä 4000-5500 mg/l. Tuhkajalostamo nostaa suolapitoisuutta vain purkuputken välittömässä läheisyydessä ja vähäisessä määrin, noin 1-50 mg/l. 

Fortum ehdottaa tuhkajalostamon poistoveden purkuputkelle uutta sijaintia viranomaisilta ja asukkailta tulleen palautteen perusteella. Uusi sijainti olisi Karhuluodon edustalla, kauempana merellä kuin alkuperäinen suunnitelma, jossa purkuputki laski Porin satama-altaaseen.

”Lupaprosessin yhteydessä olemme saaneet paljon palautetta kansalaisilta ja tehneet tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ehdottamamme purkuputken uusi sijainti on ympäristön kannalta vieläkin turvallisempi ja ennustettavampi kuin aiempi sijainti, sillä poistovesi sekoittuu entistä suurempaan vesimäärään”, Yrjänä kertoo.

Fortum hakee veden otto- ja purkuputkille vesilain mukaista lupaa rakentaa putkistot sekä ottaa vettä merestä.

Lisätietoa ympäristölupahakemuksen sisällöstä AVIn verkkosivuilta kesäkuussa

Tarkempaa tietoa ympäristölupahakemuksen sisällöstä on saatavilla kesäkuussa aluehallintoviraston verkkosivuilta. Fortum on tänään jaellut tiedotteen lähialueen asukkaille, joille se järjestää myös infotilaisuuden 19.6 klo 18 Mäntyluodon laitosalueella.
 

Kuvassa Fortumin ehdottama uusi sijainti purkuputkelle (kartta on suuntaa-antava eikä perustu tarkkoihin koordinaatteihin)

 

Lisätietoja:
Ville Yrjänä
, projektin johtaja, Fortum, p. 050 337 3206, ville [piste] yrjana [ät] fortum [piste] com