Fortum aikoo hakea ympäristölupaa Tyrnävän teollisuusjätekeskukselle

Fortumilla on käynnissä hanke teollisuusjätekeskuksen perustamiseksi Tyrnävälle, Temmeksen vanhan kaatopaikan viereen. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on valmistunut, ja Fortum aikoo seuraavaksi hakea teollisuusjätekeskukselle ympäristölupaa. Hanke edistää kiertotaloutta, jossa lisätään teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttöä, vähennetään kaatopaikkaamista ja kehitetään materiaalikierrätystä.

Teollisuusjätekeskus vastaa alueen teollisuusyritysten tarpeeseen etsiä uusia ratkaisuja jätteiden ja sivutuotteiden jalostamiselle sekä uusiokäytölle. Tyrnävän keskuksessa käsiteltäisiin teollisuuden jätteiden lisäksi mm. voimalaitosten ja jätteenpolton tuhkia ja kuonia, rakennus- ja purkujätteitä sekä pilaantuneita maa-aineksia. Keskus olisi laajuudeltaan noin 15 hehtaarin suuruinen, josta noin 10 hehtaaria olisi käsittelykenttiä ja noin 5 hehtaaria kaatopaikka-aluetta. Toteutuessaan se työllistäisi 5–8 omaa työntekijää sekä 15–30 alihankkijaa.

Fortum aikoo jättää Tyrnävän teollisuusjätekeskusta koskevan ympäristölupahakemuksen syksyllä 2018. Keskuksen rakentaminen alkaisi suunnitelmien mukaan loppuvuodesta 2019.

Fortumilla on ennestään seitsemän teollisuusjätekeskusta Etelä- ja Itä-Suomessa.

Yleisötilaisuus, jossa esitellään Tyrnävän teollisuusjätekeskuksen ympäristövaikutusten arviointia, järjestetään ke 23.5. klo 18 alkaen Temmeksen koululla (Temmeksen koulutie 9, Temmes).

Linkki YVA-selostukseen ( http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B7884A5A0-A29B-4FB7-BB28-CBB613829542%7D/137371 )

Lisätietoja: Jaakko Soini, projektipäällikkö, Fortum Recycling and Waste Solutions, p. 044 534 7120