Pörssitiedote

Korjaus Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaukseen

26 huhtikuu 2018, 10:45

fortum-flag-web

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE  26.4.2018 KLO 10.45

KORJAUS Toimitusjohtajan katsaukseen:

Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksen toimitusjohtajan katsauksessa on neljännessä kappaleessa virheellisesti käytetty termiä käyttöpääoma käyttökatteen sijaan.

Virheellinen lause:"Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttöpääomaan yli yhtiön tavoitetason."

Korjattu lause:"Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttökatteeseen (EBITDA) yli yhtiön tavoitetason."

Alla korjattu tiedote kokonaisuudessaan sekä liitteenä korjattu osavuosikatsaus pdf-tiedotteena:

Fortumin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsaus

Fortumin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Suotuisa markkinatilanne – vahva tulosparannus Generation-segmentissä

Tämä tiedote on tiivistelmä Fortumin vuoden 2018 tammi-maaliskuun osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Tammi-maaliskuu 2018

  •  Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) oli 538 (423) miljoonaa euroa, +27 %
  •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 405 (313) miljoonaa euroa, +29 % Liiketoiminnan rahavirta oli 273 (282) miljoonaa euroa
  • Osakekohtainen tulos oli 0,43 (0,38) euroa, josta 0,07 (0,07) euroa liittyi vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin
  •  Fortumin Uniperin osakkeita koskevan ostotarjouksen lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %
  •  Fortumin 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti osingoksi 1,10 euroa osakkeelta

Yhteenveto näkymistä

  •  Generation-segmentin suojaukset pohjoismaiselle tuotannolle: loppuvuodeksi 2018 noin 65 % hintaan 27 euroa/MWh ja vuodeksi 2019 noin 45 % hintaan 26 euroa/MWh
  •  Fortum arvioi investointien ilman yritysostoja olevan noin 600-700 miljoonaa euroa vuonna 2018. Arvio sisältää vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit

Taloudelliset avainluvut

  2017 Edelliset
  12 kk
Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,1 7,7
Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate   (EBITDA) 0,8 0,6

Tunnuslukuja

Milj. euroa tai   kuten merkitty I/18 I/17 2017 Edelliset 12 kk
Liikevaihto 1 585 1 232 4 520 4 873
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 538 423 1 275 1 390
Vertailukelpoinen liikevoitto 405 313 811 903
Liikevoitto 482 389 1 158 1 251
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten   tuloksesta 47 59 148 136
Tulos ennen tuloveroja 493 412 1 111 1 192
Tulos/osake, euroa 0,43 0,38 0,98 1,03
Liiketoiminnan rahavirta 273 282 993 984
Oma pääoma/osake, euroa 13,64 15,82 14,69  
Korollinen nettovelka (kauden lopussa) 899 -347 988  

Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark:

”Vuoden 2017 hyvän tuloksen jälkeen myönteinen kehitys jatkui vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Helmi- ja maaliskuun kylmä sää ja selvästi tavallista pienempi sademäärä nostivat spot-hintoja pohjoismaisilla markkinoilla. EU:n päästökauppajärjestelmän (ETS) uudistuksella ja markkinavakausvarannon (MSR, Market Stability Reserve) vahvistamisella oli myönteinen vaikutus hiilidioksidipäästöoikeuksien hintaan, joka nousi 8 eurosta 13 euroon tonnilta vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Suunta on oikea, ja tukee siirtymistä puhtaampaan energiajärjestelmään. Päästökaupan tähänastinen vahvistuminen ei kuitenkaan vielä riitä hiilen laaja-alaiseen markkinaehtoiseen korvaamiseen vähäpäästöisemmillä energiamuodoilla.

Fortumin ensimmäisen neljänneksen tulos parani merkittävästi vertailukelpoisen liikevoiton kasvaessa 29 prosenttia 405 miljoonaan euroon. Saavutettu sähkön tukkumyyntihinnan nousu ja vesivoimatuotannon kasvu vahvistivat Generation-segmentin tulosta. Hafslundin liiketoimintojen integrointi vaikutti myönteisesti City Solutions ja Consumer Solutions -segmenttien tuloksiin. Olen iloinen myös siitä, että Teollisuuden Voima pääsi toimittajakonsortion kanssa ratkaisuun vuosia jatkuneessa kiistassa, joka koski Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikköä. Ratkaisu mahdollistaa hankkeen onnistuneen viemisen päätökseen.

Fortumin Uniperin osakkeista tekemän ostotarjouksen hyväksymisjakso päättyi helmikuussa 2018, ja lopullinen hyväksymisaste oli 47,12 %. Sen myötä Fortumista tulee Uniperin selvästi suurin osakkeenomistaja. Ostotarjouksen loppuun saattaminen edellyttää vielä viranomaislupien saamista Venäjällä ja EU:ssa. Odotamme saavamme hyväksynnät vuoden 2018 puoliväliin mennessä. Järjestely voidaan viedä päätökseen pian sen jälkeen.

Fortumin strategian toteutus on edennyt hyvin. Myytyämme sähkönsiirtoverkkomme vuosina 2014 ja 2015 olemme tarkentaneet toimintojemme painopistettä ja saaneet pääomallemme vakaan ja kasvavan tuoton strategisesti tärkeillä yritysostoilla ja orgaanisilla investoinneilla. Merkittävin näistä toimenpiteistä on investointimme Uniperiin, joka tulee myös nostamaan Fortumin nettovelan suhdetta käyttökatteeseen (EBIDTA) yli yhtiön tavoitetason. Tavoitteenamme on pienentää velkaisuutta ja samalla tehostaa taseen käyttöä sekä ylläpitää tarvittavaa taloudellista joustavuutta. Huomion kohteena ovat etenkin seuraavat osa-alueet: käyttöomaisuusinvestointien priorisointi, liiketoimintojen kassavirran optimointi ja kokonaistehokkuuden parantaminen. Tulevien vuosien käyttöomaisuusinvestointien tärkeysjärjestystä arvioidaan strategian pohjalta sekä kunnossapidon että kasvuhankkeiden osalta. Kassavirtamme parantamiseksi arvioimme toimintojemme tehostamistarvetta ja ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen tulevaisuuden vaihtoehtoja. Kustannustietoisuus on edelleen tärkeimpiä tavoitteitamme, ja kiinnitämme entistäkin enemmän huomiota tehokkuuden parantamiseen ja kiinteisiin kuluihin.

Käynnissä olevan muutoksen myötä Fortumilla on nyt hyvä asema energia-alalla. Meillä on tarvittavaa asiantuntemusta, ja tavoitteenamme on osaltamme mahdollistaa kustannustehokas siirtymä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää Euroopassa.”

Espoo, 25.4.2018

Fortum Oyj
Hallitus

Tiedotustilaisuus/webcast

Tiedotustilaisuus järjestetään 26.4. klo 11.00 Fortumin pääkonttorilla Keilalahdentie 2-4, Espoo. Tilaisuus on tarkoitettu sekä median edustajille että sijoittajille ja analyytikoille.

Tilaisuus on katseltavissa suorana webcast-lähetyksenä Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat. Kysymyksiä voi esittää myös puhelimitse numerossa 09 7479 0360, vahvistuskoodi: 713692.

Tilaisuus on englanninkielinen, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomen ja ruotsin kielillä. Webcast-tallenne sekä transkripti ovat saatavissa tilaisuuden jälkeen Fortumin verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Pekka Lundmark, toimitusjohtaja, puh. 010 452 4112
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 010 452 1909

Sijoittajasuhteet ja talousviestintä: Ingela Ulfves, puh. 040 515 1531, Måns Holmberg, puh. 044 518 1518, Rauno Tiihonen, puh. 010 453 6150, Pirjo Lifländer, puh. 040 643 3317, ja investors [ät] fortum [piste] com

Media Mari Kalmari, Corporate Press Officer, puh. 040 520 1709

Tapahtumakalenteri 2018

Vuonna 2018 Fortum julkaisee:

  • Tammi-kesäkuun puolivuosikatsauksen 19.7.2018 noin klo 9.00
  • Tammi-syyskuun osavuosikatsauksen 24.10.2018 noin klo 9.00

Fortumin pääomamarkkinapäivä 2018 järjestetään 13.11.2018 Fortumin pääkonttorilla Espoossa.

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Osavuosikatsaukseen liittyvää lisätietoa (mukaan lukien vuosineljännestaulukot) on Fortumin verkkosivuilla osoitteessa www.fortum.fi/sijoittajat.