Verkkouutinen

Fortumin vesivoima-aiheinen energiakatsaus: Veden voimalla kohti puhtaampaa tulevaisuutta

13 huhtikuu 2018, 08:00

fishing

FORTUM OYJ VERKKOUUTINEN 13.4.2018
 

Fortum järjestää tänään Helsingissä “Vesivoima ja vaelluskalat – tekoja tänään” -seminaarin, jonka yhteydessä julkaistaan myös yhtiön uusin energiakatsaus. Seminaaria voi seurata suorana verkossa klo 9.30 - 11.30 tai myöhemmin tallenteena osoitteessa http://videonet.fi/web/fortum/20180413/

Viidennes Suomessa tuotetusta sähköstä ja yli puolet uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä on vesivoimaa. Vesivoimalla vastataan useisiin energia- ja ilmastopolitiikan haasteisiin: ilmastonmuutoksen hillintään, energiahuoltovarmuuteen ja uusiutuvan energian lisäämiseen. Vesivoima turvaa sähköjärjestelmän toimivuutta tasapainottamalla muiden uusiutuvien energialähteiden kuten tuulen ja auringon, sään mukaan vaihtelevaa tuotantoa.

"Mielestämme Suomessa on keskusteltava avoimesti vesivoiman roolista yhteiskunnassamme. Haluammekin tällä energiakatsauksella nostaa esille ajankohtaisia vesivoimaan liittyviä teemoja, lisätä tietoa ja pyrkiä yhdessä hakemaan alaa eteenpäin vieviä ratkaisuja", sanoo yksi katsauksen kirjoittajista, Kari Kankaanpää Fortumilta.

Vesivoimaa koskeva yhteiskunnallinen keskustelu onkin viime vuosina vilkastunut. Samalla se on polarisoitunut ja painottuu usein vesivoiman vaikutuksiin vaelluskalojen elinoloihin. Kokonaisuutena vesivoiman hyväksyttävyys on kuitenkin korkealla sekä kansalaisten että päättäjien keskuudessa.

"Uskomme Fortumissa, että vesivoiman ja kalatalousintressien välillä on löydettävissä tasapaino. Vapaaehtoisella yhteistyöllä eri sidosryhmien kanssa on jo nyt saavutettu hyviä tuloksia vaelluskalojen elinolojen parantamisessa", Kari Kankaanpää toteaa.

Fortumin näkemyksen mukaan virtavesiluonnon suojelun painopistettä tulee siirtää jokiin ja vesistöihin, joissa sen hyödyt ovat suurimmat. Suurissa joustavasti vesivoimaa tuottavissa jokiympäristöissä ympäristötoimet eivät saa olennaisesti rajoittaa vesivoiman tuotantoa. Lisäksi vesivoiman kalatalousvelvoitteiden tulee olla kustannustehokkaita. Velvoitteiden toteuttamisratkaisut on etsittävä tapauskohtaisesti ja ottaen huomioon erilaiset jokiympäristöt.
 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, yhteiskuntasuhteet, Fortum, puh. 050 453 2330

Lisää aiheesta:
Energiakatsaus: Veden voimalla kohti puhtaampaa maailmaa
Linkki seminaarin lähetykseen: http://videonet.fi/web/fortum/20180413/