Fortumin Imatran vesivoimalaitoksen padon peruskorjaus loppusuoralla

11 huhtikuu 2018, 11:00

Imatran pato

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE IMATRAN ALUEEN MEDIOILLE 11.4.2018
 

Suomen suurimman vesivoimalaitoksen, Imatran voimalaitoksen, betonipatojen peruskorjausprojektin viimeinen vuosi on käynnissä. Projektin avulla parannetaan Imatran voimalaitoksen patoturvallisuutta ja pidennetään padon käyttöikää.

Nelivuotinen peruskorjaushanke käynnistyi vuonna 2015. Hankkeen aikana on muun muassa rakennettu uusi patosilta säännöstelypadolle, korjattu betonipatoja ja patoluukkuja sekä uusittu alkuperäinen sektoriluukku.

”Uusi 4,8 metriä leveä patosilta mahdollistaa jatkossa muun muassa mobiilinosturien käytön sillan korjaus- ja huoltotöissä”, kertoo projektipäällikkö Heikki Puuska Fortumista.

Myös Linnanpuron ja Linnansuon pumppuasemat on peruskorjattu 

Imatran voimalaitoksen yläpuolisen Vuoksen varrella sijaitsevat Linnanpuron ja Linnansuon pumppuasemat on peruskorjattu vuosien 2016 ja 2017 aikana.

”Peruskorjauksissa 1920-luvulla rakennettujen pumppuasemien alkuperäiset teräksiset poistoputket pinnoitettiin sisäpuolelta ja alkuperäiset putkistovarusteet uusittiin. Lisäksi rakennettiin uudet säiliöpumppaamot vanhojen pumppuasemien yhteyteen", Heikki Puuska kertoo.

Vesivoimalla tärkeä merkitys muuttuvassa sähköjärjestelmässä

Uusiutuvan, sääolosuhteista riippuvaisen energiantuotannon lisääntyminen sähköntuotannossa, kasvattaa vesivoiman merkitystä sähköjärjestelmää tasapainottavana energiantuotantomuotona. Vesivoimalaitosten peruskorjaukset ja tehonnostot ovat paras ja nopein keino lisätä sähköjärjestelmän säätöön kipeästi tarvittavaa säätövoimaa.

Fortum toteuttaa pohjoismaisen investointiohjelman mukaisia vesivoimalaitosten peruskorjauksia Imatralla ja Tainionkoskella. Peruskorjausten myötä voimalaitosten turvallisuus paranee, käyttöikä pitenee, tuotantoteho kasvaa ja uusituvan, hiilidioksidivapaan sähkön tuotanto lisääntyy.
 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Heikki Puuska, projektipäällikkö, Fortum, heikki [piste] puuska [ät] fortum [piste] com, puh. 050 454 6233