Lehdistötiedote

Fortum ja Valmet vievät bioöljypohjaisten polttoaineiden kehittämisen uudelle tasolle yhteistyössä Preemin kanssa

10 huhtikuu 2018, 11:00

bio-oil

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 10.4.2018
 

Fortum ja Valmet kehittävät teknologiaa, jolla voidaan tuottaa lignoselluloosasta korkean lisäarvon polttoaineita, kuten liikennepolttoaineita tai bionesteitä. Yhtiöiden kehittämä teknologia on yksi kilpailukykyisimmistä ja tehokkaimmista tavoista tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita lignoselluloosasta. Näiden polttoaineiden käyttöönotto tulee vähentämään Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä.

Kehityshanke on jatkoa yritysten yhteiselle bioöljyprojektille, joka toteutettiin      yhteistyössä VTT:n kanssa. Projektissa kaupallistettiin integroitu pyrolyysiteknologia, jolla tuotetaan uusiutuvaa bioöljyä korvaamaan teollisuuden lämmitysöljyä.         Teknologia on otettu käyttöön Fortumin voimalaitoksella Joensuussa.

Nyt Valmet ja Fortum ovat sopineet yhteistyöstä ruotsalaisen Preemin kanssa.      Preemin asiantuntemus öljynjalostajana on ratkaisevan tärkeää hankkeen edettyä koko arvoketjun arviointivaiheeseen.

Projektin edellisen vaiheen hyvien tulosten perusteella yhtiöt ovat päättäneet siirtyä suuremman mittakaavan kokeisiin. Preemin jalostamoteknologian osaaminen         vahvistaa koko projektia parhaan tuloksen saavuttamiseksi. Preemin tavoitteena on nostaa uusiutuvien liikennepolttoaineiden osuus tuotannossaan kolmeen miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä, mikä sopii hyvin yhteen hankkeessa mukana olevien yhtiöiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Fortumin ja Valmetin tehtävänä on kehittää ja kaupallistaa tuotantoteknologia, jolla valmistetaan korkealuokkaista uusiutuvaa raaka-ainetta osaksi öljyjalostamojen raaka-ainevalikoimaa. Teknologia-alusta perustuu Valmetin Fortumin Joensuun                       bioöljylaitokselle toimittamaan prosessiin. Preem keskittyy prosessiin, jolla uusiutuva raakaöljy jatkojalostetaan liikennepolttoaineiksi. 

Yhdistettyjä tutkimushankkeita rahoittavat Business Finland Suomessa ja STEM Ruotsissa. Hankkeen odotetaan tuottavan kaupallisia tuloksia vuosikymmenen loppuun mennessä.

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Jukka Heiskanen, Head of New Energy Concepts, Heating and Cooling, Suomi, puh. 050 452 4250