Pörssitiedote

TVO vahvistaa sopimuksen Olkiluoto 3 -hankkeesta ja siihen liittyvistä riita-asioista

11 maaliskuu 2018, 19:30

fortum-sign-web

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.3.2018 KLO 19.30

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) vahvisti tänään allekirjoittaneensa kattavan sovintosopimuksen Areva NP:stä, Areva GmbH:sta ja Siemens AG:stä koostuvan laitostoimittajayhtiöiden yhteenliittymän sekä Areva SA:n kanssa Olkiluoto 3 (OL3) -ydinvoimalaitoshankkeen loppuun saattamisesta ja siihen liittyvistä kiistoista. Sopimuksen voimaantulo edellyttää tiettyjen, näillä näkymin maaliskuun 2018 aikana varmistuvien ehtojen täyttymistä. Fortum osallistuu 1 600 MW:n OL3-ydinvoimalaitosyksikön rakentamiseen 25 prosentin osuudella TVO-omistuksensa kautta.

Sovintosopimuksen mukaan toimittaja hankkii riittävät ja pätevät resurssit ja varat hankkeen loppuunsaattamiseksi. Lisäksi kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukainen välimiesmenettely koskien hankkeen viivästymisestä aiheutuneita kustannuksia ja menetyksiä on sovittu 450 miljoonan euron korvauksella, jonka laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt maksavat TVO:lle. Lisäksi laitostoimittaja on oikeutettu saamaan kannustinmaksun projektin aikataulunmukaisesta valmistumisesta. Mikäli laitostoimittaja epäonnistuu saamaan projektin valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä, se maksaa lisäkorvausta TVO:lle. Osapuolet vetäytyvät käynnissä olevista hankkeeseen liittyvistä oikeustoimista, ICC välimiesmenettely mukaan lukien. OL3-laitostoimitussopimuksen avaimet käteen -periaate ja laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden yhteisvastuu sopimusvelvoitteista ovat edelleen täysimittaisesti voimassa.

TVO arvioi viimeisimmän projektiaikataulun ja sovintosopimuksen perusteella OL3-hankkeen kokonaiskustannukseksi noin 5,5 miljardia euroa.

OL3-hankkeen rahoitus on järjestetty ulkoisella rahoituksella, osakeannein ja osakaslainoin omistajien ja TVO:n välillä. Sovintosopimuksella ei ole välitöntä vaikutusta Fortumin OL3-hankkeen nykyisiin osakaslainasitoumuksiin.

Laitoksen toimittajan mukaan yksikön säännöllisen sähköntuotannon odotetaan alkavan toukokuussa 2019.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:

Måns Holmberg, päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä puh. 044 518 1518
Rauno Tiihonen, päällikkö, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 453 6150

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com