Oulujärven Önkkörin alueen kolmivuotinen kunnostushanke on alkanut

15 maaliskuu 2018, 13:25

enjoying-the-river-web

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE OULUN JA KAINUUN MEDIOILLE 15.3.2018

Oulujärven eteläosassa, Vuolijoen kylässä sijaitsevalla Önkkörin alueella aloitettiin maaliskuun alussa kunnostustyöt, jotka toteutetaan osana Oulujoen vesistön puitesopimusta. Monivuotisen hankkeen tavoitteena on usean lajin elinympäristön kunnostaminen Önkkörinlammen, Kaivosojan ja Käkilahden alueella sekä alueen virkistyskäytön parantaminen ja kulttuurihistoriallisten arvojen esiintuonti. 

Önkkörin alueen rehevöityminen ja umpeenkasvu heikentävät nyt linnuston, kalaston ja muun eliöstön elinolosuhteita sekä haittaavat veneellä liikkumista ja muuta harrastustoimintaa. Kunnostushanke koostuu erilaisista toimenpiteistä kuten kosteikkojen luomisesta, vesikasvien poistamisesta, lintutornien, pitkospuiden ja onkilaitureiden rakentamisesta sekä Önkkörin umpeenkasvaneen kanavan avaamisesta veneliikenteelle. 

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on suunnitellut kunnostustoimenpiteet yhteistyössä Kajaanin kaupungin kanssa. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana toteutetaan vesiensuojelukosteikon rakentaminen Önkkörinlammen ojaan ja aloitetaan Kaivosojan ruoppaus. 

”Alueen kunnostus toteutetaan niin, että alueella elävien harvinaisten korentojen elinympäristöjä ja reviirejä ei häiritä, eikä hävitetä. Tämän vuoksi työt on porrastettu kolmelle perättäiselle vuodelle”, kertoo Kainuun ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Jari Pesonen.  

Hankkeen rakennuttajana ja valvojana toimii Kajaanin kaupunki, joka vastaa urakkakilpailutuksista sekä teknisestä ja ympäristövalvonnasta. ”Önkkörin alueella on pitkä ja vanha historia. Hankkeen avulla nostamme alueen mielenkiintoa luontokohteena ja sen kulttuurihistoriallista arvoa kainuulaisille ja Oulujärven vesimatkailulle”, toteaa Kajaanin kaupungin kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Kunnostustöiden taustalla kyläläisten aloite ja yksimielinen tahtotila

Önkkörin alueen kunnostushanke toteutetaan osana Oulujoen vesistön puitesopimusta (OUMO) vuosille 2018–2021. Yhdentoista Oulujoen vesistöalueen kunnan lisäksi puitesopimuksessa ovat mukana Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset sekä vesivoimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy. Sopimus on jatkoa aiemmille puitesopimuksille. 

Önkkörin alueen kunnostushankkeen budjetti on 250 000 euroa. Fortum on hankkeen osarahoittaja yhdessä Kainuun ELY-keskuksen ja Kajaanin kaupungin kanssa. Vesialueen omistajana Manamansalon-Vuolijoen osakaskunta on vienyt paikallisten asukkaiden toiveissa jo pitkään elänyttä ajatusta alueen kunnostuksesta ja kanavan ennallistamisesta eteenpäin. 

”Tasoitamme erityisen mielellämme vesivoiman tuotannon edellyttämästä säännöstelystä aiheutuneita haittoja tavoin, jotka lähtevät paikallisten asukkaiden toiveista. Fortumin tavoitteena on parantaa paitsi vesistön käyttäjien ja vesialueen omistajan tyytyväisyyttä myös linnuston ja muun eliöstön elinympäristöä”, sanoo Fortumin ympäristöasiantuntija Katri Hämäläinen

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:
Katri Hämäläinen
ympäristöasiantuntija, Fortum, 0401623901, katri [piste] hamalainen [ät] fortum [piste] com