IAEA: Fortumin Loviisan ydinvoimalaitos sitoutunut turvallisuuteen

Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) asiantuntijaryhmän mukaan Loviisan ydinvoimalaitos on sitoutunut turvallisuuteen. Ryhmä huomauttaa tuoreessa arviointiraportissaan myös, että turvallisuutta on mahdollista parantaa entisestään.

Asiantuntijaryhmä päätti tänään 18-päiväisen ydinvoimalaitosten käyttöturvallisuuden kannalta keskeisten ohjelmien ja toimenpiteiden OSART-arvioinnin (Operational Safety Review Team) Loviisan voimalaitoksella. Arviointien tavoite on käyttöturvallisuuden parantaminen ja niissä arvioidaan turvallisuutta objektiivisesti IAEA:n turvallisuusstandardien perusteella sekä annetaan tarvittaessa parannussuosituksia.

Ryhmä tunnisti hyviä käytäntöjä, jotka saatetaan ydinenergia-alan toimijoiden käyttöön kaikkialla maailmassa. Näitä ovat mm. tiiveystestauksen automaattinen laskenta, laitosmuutosten ja ohjepäivitysten testaus simulaattorilla ennen toteutusta sekä kehittynyt järjestelmä eri tilojen lukituksen hallintaan. 

Ryhmä teki myös joukon suosituksia laitoksen käyttöturvallisuuden edelleen parantamiseksi. Muun muassa viestintää johdon odotuksista tulee lisätä ja niiden jalkauttamista seurata entistä järjestelmällisemmin. Myös kunnossapidon menettelyjä ja inhimillisten tekijöiden huomioimista päivittäisessä työssä tulee tehostaa.

Ryhmään kuului 16 asiantuntijaa Brasiliasta, Espanjasta, Etelä-Afrikasta, Iso-Britanniasta, Kanadasta, Kiinasta, Ranskasta, Romaniasta, Saksasta, Slovakiasta, Ukrainasta, Unkarista, Venäjältä ja Yhdysvalloista sekä IAEA:n toimihenkilöitä.

- Pidämme kansainvälisiä asiantuntija-arviointeja tärkeänä osana turvallisuuden jatkuvaa parantamista. Parhaiden käytäntöjen jakaminen ja muilta laitoksilta oppiminen on erittäin hyödyllistä meille kaikille ydinvoima-alalla toimiville", voimalaitosjohtaja Satu Katajala sanoo. "Tämän OSART-arvioinnin tulokset ja kehitysalueet huomioidaan voimalaitoksen toimintasuunnitelmissa jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti", hän jatkaa.

Lisää tietoa Loviisan voimalaitoksen OSART-arvioinnista IAEA:n verkkosivuilta (englanniksi).


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. +358 50 455 3710