Fortumin kommentti Iltalehden julkaisemaan artikkeliin koskien Fortumin verotusta

fortum-sign-web

FORTUM OYJ VERKKOTIEDOTE 22.3.2018

Fortum haluaa selventää yhtiön verotusta, jota käsiteltiin Iltalehden tänään julkaisemassa artikkelissa.

Fortum maksaa toiminnastaan, myös rahoitustoiminnastaan, verot siihen maahan, jossa tulo on syntynyt.

Iltalehden artikkelissa verrataan Fortumin Suomen yhtiöiden verotusta vuonna 2017 vuoteen 2005. Fortumin liiketoiminta on muuttunut merkittävästi vuodesta 2005. Fortum on kyseisenä aikana eriyttänyt Neste Oilin ja myynyt sähkösiirtoliiketoiminnot, pienvesivoimaa, kunnossapitopalvelut sekä osan lämpöliiketoiminnoista. Fortumin Suomen yhtiöiden vertailukelpoinen verotettava tulos, ilman satunnaiseriä ja myytyjä liiketoimintoja, vuonna 2005 ja 2017 eivät oleellisesti eroa toisistaan. Raportoidun tuloksen pienentyminen johtuu pääasiassa liiketoimintojen supistumisesta Suomessa sekä vuoden 2005 tulokseen vaikuttaneista satunnaiseristä.

Fortumin liiketoiminta on pääomavaltaista ja kansainvälistä, joten vakaa rahoitus on yhtiön kannalta tärkeää. Erillisten rahoitusyhtiöiden tehtävä on rahoittaa investointeja ja suojata emoyhtiötä eri maiden rahoitukseen liittyviltä riskeiltä. Fortum on keskittänyt kansainvälisten liiketoimintojen omistus- ja rahoitusjärjestelyt Alankomaihin, Irlantiin ja Belgiaan. Jokainen yhtiö maksaa veroja paikallisten säännösten ja normaalien verokantojen mukaan. Rahoitustoiminnan tulos vaihtelee huomattavasti rahoituksen elinkaaren aikana, liiketoimintamuutoksista ja valuuttakurssimuutoksista johtuen. Vuonna 2017 rahoitusyhtiöiden verotettava tulos oli kokonaisuudessaan lähellä nollaa.

Fortum on edelläkävijä verotuksen läpinäkyvyydessä ja julkaisee vuosittain Veronjalanjälki-raportin.
 

Fortum Oyj
Viestintä

 

Lisätietoja:
Måns Holmberg, päällikkö, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Lue lisää:
Fortumin verojalanjälki 2017