Fortum tarjoaa maatiloille kestäviä ratkaisuja

Kierrätys, ja ennen kaikkea muovinkierrätys, kiinnostaa yhä enemmän suomalaisia. Paitsi jokaisella yrityksellä, kuluttajalla ja organisaatiolla, myös jokaisella maatilalla on mahdollisuus pyrkiä turvaamaan kestävä kehitys nyt ja tulevaisuudessa. Kierrättäminen on maatiloilla arkipäivää aina lannan pelloille levittämisestä kierrätyskalkin hyödyntämiseen. Myös maatalousmuovien kierrättämisen tulisi olla osa maatilojen arkea.

Maataloudessa suurin jätejae koostuu erilaisista muovituotteista kuten paalausmuoveista sekä lannoite- ja siemensäkeistä. Maatilojen jätehuollon tarpeisiin on kehitetty Fortumin valtakunnallinen maatalousmuovien noutopalvelu. Kaikki maatilan muovit kalvoista kanistereihin kelpaavat Fortumille, ja ne hyödynnetään joko energiana tai uusiomateriaalina.

Maatalousmuovijätteet päätyvät suurelta osin Fortumin energialaitoksiin, joissa ne poltetaan ja hyödynnetään energiana. Muoveja ei saa itse polttaa, vaan se tehdään turvallisesti asianmukaisissa jätteenpolttolaitoksissa. Tulevaisuudessa tavoitteena on hyödyntää lähes kaikki maatalousmuovijäte uusiomateriaalina, sillä muovi sopii erinomaisesti kierrätettäväksi useasti elinkaarensa aikana. Edellytys maatalousmuovien kierrätykselle on syntypaikkalajittelu, joka tapahtuu jo maatiloilla.

Muovijätteen uusiokäyttöön kierrättäminen tapahtuu Fortumin Kiertotalouskylään kuuluvalla muovijalostamolla, jossa tuotetaan laadukasta Fortum Circo® -kierrätysraaka-ainetta teollisuuden tarpeisiin. Laitokseen päätyvät maatalouden muovijätteiden lisäksi kuluttajamuovipakkaukset sekä kaupan ja teollisuuden muovijätteitä. Kierrätysmuovi on ympäristöystävällinen raaka-aine, josta valmistetut tuotteet tarjoavat myös loppukäyttäjälle mahdollisuuden valita ekologisempi vaihtoehto. Kierrätysmateriaalin käyttö vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja sen hiilijalanjälki on pienempi kuin neitseellisen muovin. Fortumin kierrätysmuovia käytetään Suomessa mm. muovikassien ja kukkaruukkujen raaka-aineena. 

Fortum valmistaa Riihimäellä myös itse 100-prosenttisesta kierrätysmuovista erimuotoisia ja -pituisia Fortum Circo® -profiileja. Fortum Circo® -kierrätysmuoviprofiilien raaka-aineena käytetään teollisuudelta ja kaupalta kerättyä tuotantohylkyä tai pakkausjätettä.

Profiilit käyvät erinomaisesti myös maatilojen tarpeisiin, sillä profiilien ominaisuudet sopivat ulkorakentamiseen, kuten aitauksiin, karsinalankuiksi sekä laiduntolpiksi. Esimerkiksi käytettäessä johtamattomia Fortum Circo® -muoviprofiileja sähköaitausten pylväinä ei muita eristimiä tarvita. Vettä ja likaa hylkivät kierrätysmuoviprofiilit ovat myös pitkäikäisiä ja helppohoitoisia, sillä bakteerit eivät kasva niiden pinnalla. Myös profiilien työstäminen on rakentamisessa helppoa - niitä voi käsitellä samoilla työkaluilla kuin puuta. UV-suojan sisältämät tuotteet ovat puuhun verrattuna kestävyydeltään ylivoimaisin - ja eläimelle haitta-aineettomin sekä turvallisin valinta.

Kierrätysmuovi on askel kohti kiertotalouden toteuttamista; materiaalien tehokasta hyödyntämistä uudessa muodossa. Uusiomuovi on arvokasta sekä teollisuudelle että tuotteiden loppukäyttäjille. Yhä useampi kuluttaja haluaa valita kierrätysmateriaalista valmistetun tuotteen. Annetaan muovin kiertää materiaalina niin kauan kuin sillä on arvoa.