Utajärven ruoppaus alkoi Utasen voimalaitoksen lähettyvillä

Talvinen jokimaisema

OUMO-hankkeeseen kuuluva Utajärven ruoppaus on alkanut. Ruoppauksen tavoitteena on parantaa Utajärven virkistyskäyttöä liettymiä poistamalla. Ruoppaustyö on Utajärven kunnan hallinnoima ja sen rahoitukseen osallistuvat Utajärven kunta, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Fortum Power and Heat Oy. Ruoppaustyöt kestävät kahdesta kolmeen viikkoa.
Utajärven ruoppaus -projektin valmistelevat työt käynnistyivät maanantaina 19. helmikuuta. Utasen voimalaitoksen lähettyviltä ruopataan järven pohjassa olevia samentumahaittamassoja kolmesta eri kohdasta. Vallitseva pakkasjakso on ihanteellinen ajankohta ruoppaustöille.
”Työt käynnistyivät sillä, että Fortum aloitti järvenpinnan laskemisen. Veden pintaa lasketaan ruoppausten ajaksi noin vajaa metri. Ruoppauskohdissa oleva massa tiivistyy, kun veden pinta laskee. Hankkeen urakoitsija valittiin viime viikolla ja myös urakoitsija on aloittanut työt”, sanoo Esko Spets, Utajärven kunnan käyttöteknikko.
”Ensin tehdään tiet rantoihin ja jäädytetään jäätiet, joiden avulla kuorma-autot pääsevät jäälle. Itse ruoppaustyö kestää noin 2-3 viikkoa, joten pakkasjakso on ehdottomasti hyvä juttu.”

Alueen asukkaiden toiveet hankkeen lähtökohtana

Haittamassat poistamalla parannetaan alueen virkistyskäyttöä ja maisemaa.
”Ruoppauksella pyritään vähentämään Utajärven rakentamisen haittoja. Aikaisemmin järvessä kasvoi ruohoa ja se haittasi esimerkiksi kalastusta. Projektin taustalla on paikallisten asukkaiden toive järven paremmasta virkistyskäytöstä”, toteaa Spets. 
”Alueen ihmisten toiveista kumpuavien projektien toteutus on mielekästä ympäristötyötä. Utajärven ruoppaus on koettu tärkeäksi, eikä se ole aiheuttanut lainkaan vastustusta.”

Ruoppaustyöt vaikuttavat järven jäähän

Vedenpinnan aleneminen vaikuttaa jäiden notkahtamiseen rannoilla ja virtaustilanne voi muuttua. Jään notkahtaminen saattaa aiheuttaa railoja, jolloin vesi pääsee nousemaan jään päälle. Alueella liikkuvien tulisi huomioida tilanne ja mahdolliset vaaranpaikat.
”Ruoppauspaikka on järven perukassa. Samentumahaitat ovat pieniä, eivätkä ne kulkeudu mihinkään, mikä helpottaa ruoppaustöitä. Kun veden pinta nostetaan ennalleen, veden jääkansi jäätyy takaisin. Jää voi olla heikkoa erityisesti virtauspaikoissa, joten nyt kannattaa olla tarkkana”, varoittaa Spets.

Utäjärven ruoppaus on osa OUMO-hankkeita

Oulujoen vesistöalueen kunnat ovat allekirjoittaneet Oulujoen vesistön OUMO-puitesopimuksen vuosille 2018–2021. Sopimus on jatkoa aiemmille puitesopimuksille, joista ensimmäinen solmittiin vuonna 1998.
”Fortumin lisäksi OUMO-hankkeessa on mukana yksitoista alueen kuntaa, Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. Hankkeen ohjausryhmä päättää vuosittain seuraavan vuoden rahoituksesta. Projektit voivat tähdätä esimerkiksi säännöstelyhaittojen vähentämiseen tai vesistöjen ympäristöolojen parantamiseen. Tänä vuonna toteutetaan kahdeksan hanketta, joista Utajärven ruoppaus on yksi”, iloitsee Katri Hämäläinen, Fortumin ympäristöasiantuntija.