Oulujoen vaellussiikakanta vahvistuu

Kalanpoikasia kalanviljelylaitoksella

Vaellussiikakannan hoito tuottaa tulosta Oulujoella ja merialueella Oulun edustalla. Fortumin kalavesien hoito nojaa Oulujoen vesistössä kalanistutuksiin, istukkaiden laadun kehittämiseen sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron vahvistamiseen.

Oulujoen vaellussiikakanta osoittaa vahvistumisen merkkejä. Merikoskeen on viime vuosina noussut siikaa ja mädinhankinta onnistuu.

Kalakantojen hoito on pitkäjänteistä työtä. Siian istutusmääriä on lisätty systemaattisesti vuodesta 2011 lähtien. Vaellussiika saavuttaa sukukypsyyden 4-6 vuoden iässä, joten istutusmäärien kasvattaminen näkyy vasta viiveellä. 

”Vaellussiian kannan vahvistamiseksi tehty työ näyttää tuovan tuloksia”, toteaa ympäristöpäällikkö Marja Savolainen Fortumista. ”Olemme onnistuneet keräämään riittävästi mätiä Oulujoen suulta, joten istutuksissa on voitu käyttää Oulujoen vaellussiikakantaa.”

Vaellussiian mäti kehittyy talven yli hautomossa Montan kalanviljelylaitoksella. Kuoriutumisen jälkeen poikaset siirretään luonnonravintolammikoihin, joissa ne kasvavat kesän yli. Syksyllä yksikesäiset poikaset istutetaan mereen.

Mätimäärien kasvaessa siikaa on tarkoitus istuttaa myös vastakuoriutuneena ilman kesän yli kasvattamista.

Fortum istutti yli 900 000 kesänvanhaa vaellussiikaa

Vaellussiian poikasistutukset ovat osa Fortumin Oulujoen kalavesien hoitoa ja yksi toimenpide vesivoiman ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Vuonna 2017 Oulujoen edustan merialueelle istutettiin yli 900 000 yksikesäistä siianpoikasta. Vuonna 2018 on tarkoitus saavuttaa tavoitteena oleva 1 200 000 poikasen vuosittainen istutusmäärä.

Istutusmäärien suuri kasvattaminen on edellyttänyt monivuotista työtä riittävän mätimäärän keräämiseksi. Fortum on lisännyt siikaistutuksia portaittain 20 000 poikasesta nykyiseen tasoon vuodesta 2011 lähtien. Istutuksia tehdään sekä Oulujoen vesivoimalaitosten lupien velvoittamana että vapaaehtoisesti.

Vaellussiikaistutusten kasvattamiseen on ryhdytty yhteisymmärryksessä ja yhteistyössä muun muassa Oulun Energian, Oulun kaupungin ja merialueen osakaskuntien kanssa. Oulun Energialla on ratkaiseva rooli vaellussiian lippoamisen ja mädinhankinnan järjestämisessä, jotta istutuksiin voidaan käyttää Oulujoen omaa vaellussiikakantaa.

”Vaellussiikakannan hoidolla ja poikasistutuksilla on saatu aikaan näkyviä tuloksia. Istutusmäärien kasvattaminen näkyy kalakannan vahvistumisena ja aiempaa huomattavasti parempina siikasyksyinä”, sanoo Perämeren eteläisen kalastusalueen puheenjohtaja Seppo Pietilä.

Oulujoen voimalaitosten vuosittaiset vaelluskalojen istutusvelvoitteet koskevat siian lisäksi lohta ja meritaimenta. Velvoitehoidon lisäksi Oulujoen vaelluskalakantoja vahvistetaan esimerkiksi Montan ylisiirtolaitteen sekä Oulujoen vesistön puitesopimukseen (OUMO) sisällytettyjen hankkeiden avulla.