Pörssitiedote

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

31 tammikuu 2018, 09:00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.1.2018 KLO 9.00

Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2018. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ja että seuraavat henkilöt valitaan hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:

Uudelleenvalittaviksi ehdotetaan:

Heinz-Werner Binzel
Eva Hamilton
Kim Ignatius
Matti Lievonen
Anja McAlister ja
Veli-Matti Reinikkala

Uusiksi jäseniksi ehdotetaan:

Essimari Kairisto ja
Klaus-Dieter Maubach

Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Matti Lievosta ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Klaus-Dieter Maubachia.

Hallituksen jäsenten vaihtuvuuteen liittyvien hallinnointiperiaatteiden mukaisesti hallituksen puheenjohtaja Sari Baldauf on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseneksi seuraavalle toimikaudelle. Baldauf on ollut Fortumin hallituksen jäsen vuodesta 2009 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2011.

"Haluan kiittää Sari Baldaufia hänen omistautuneesta palvelustaan Fortumin hallituksessa. Hänen ohjauksessaan Fortum on käynyt läpi rakenteellisia muutoksia nopeasti muuttuvalla energiasektorilla yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseksi. Sari Baldaufin asiantuntemus ja kokemus ovat olleet erityisen arvokkaita Fortumin strategian uudelleen suuntaamisessa ja toiminnan kansainvälisen ulottuvuuden laajentamisessa", sanoo Osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Pekka Timonen.

"On ollut etuoikeus olla osa Fortumin matkaa näin kauan. On aika luovuttaa puheenjohtajan nuija seuraajalleni. Yhtiö on hyvin johdettu, hyvässä kunnossa ja on nyt saavuttanut tärkeän strategisen virstanpylvään. Aion edelleen suurella mielenkiinnolla seurata Fortumia yksityisen osakkeenomistajan silmin, odotukset korkealla, kun yhtiö jatkaa tavoitteessaan edistää muutosta kohti puhtaampaa maailmaa", sanoo Sari Baldauf.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2018 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät muuttumattomina ja ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • Puheenjohtaja: 75 000 euroa vuodessa,
  • Varapuheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa ja
  • Jäsen: 40 000 euroa vuodessa.
  • Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 57 000 euroa vuodessa siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Kokouspalkkioksi esitetään 600 euroa/kokous. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista, kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella Euroopassa asuville hallituksen jäsenille ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella asuville jäsenille. Kokouspalkkio maksetaan sekä hallituksen että valiokuntien kokouksista Suomessa asuville kaksinkertaisena Suomen ulkopuolella ja kolminkertaisena Euroopan ulkopuolella pidettävistä kokouksista. Puhelinkokouksista maksetaan kaikille sekä hallituksen että valiokuntien jäsenille yksinkertainen palkkio. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä ei makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi osastopäällikkö Pekka Timonen, Työ- ja elinkeinoministeriöstä ja jäseninä toimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, pääjohtaja Elli Aaltonen Kansaneläkelaitoksesta sekä Sari Baldauf, Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Sari Baldauf ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki esityksen hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen palkkioista.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, Sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja, puh. 040 5151 531

Lisätietoja:
Pekka Timonen, Fortumin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 050 582 2284

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden ansioluettelot ovat tiedotteen liitteinä.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com