Fortumilta Hyvinkäälle ennätykselliset yli 300 GWh kaukolämpöä vuonna 2017

Riihimäen tuotantolaitokselta toimitettiin ensimmäisen kerran vuositasolla yli 300 GWh kaukolämpöä Hyvinkäälle vuonna 2017. Siirtoputken 10-vuotisessa historiassa ennätyksellinen määrä kattaa yli 80 % Hyvinkään kaukolämpöverkon tarpeesta. Tämä määrä auttaa Hyvinkään Lämpövoimaa lämmittämään 16 000 hyvinkääläiskotia.

Siirtoputki kulkee Riihimäeltä Hyvinkään Lämpövoiman Sahanmäen voimalaitokselle, ja se otettiin käyttöön uutena vuotena 2008.

"Kaukolämmön toimittamisen Hyvinkäälle mahdollisti alun perin Suomen ensimmäinen nykysäännösten mukainen jätevoimala, jonka silloinen Ekokem otti käyttöön 2007. Yhdyskuntajätteen käsittelystä syntyi niin paljon lisää lämpöenergiaa, käytännössä hukkalämpöä, että Hyvinkään Lämpövoiman ja Ekokemin välinen lämmöntoimitussopimus voitiin solmia", kertoo energiamyynnin avainasiakaspäällikkö Aki Itänen Fortumin kierrätys- ja jäteratkaisujen liiketoimintayksiköstä.   

Lisäksi Fortum on toimittanut kaukolämpöä Riihimäen Kaukolämmölle aina siitä lähtien, kun Ekokemin käsittelytoiminta alkoi vuonna 1984. Nykyään Fortumin tuottama kaukolämpö kattaa yli 90 % Riihimäen kaukolämpöverkon tarpeesta.

"Tiivis yhteistyömme Hyvinkään Lämpövoiman ja Riihimäen Kaukolämmön kanssa on osaltaan mahdollistanut uudet energiatehokkuutta parantavat investoinnit, kuten teollisen kokoluokan lämpöpumput ja savukaasujen lämmön talteenottoprosessit. Investointien ansiosta Fortumin Riihimäen tuotantolaitoksella tuotetun CO2-vapaan kaukolämmön kokonaismäärä on kasvanut lähes vuosi vuodelta", Aki Itänen sanoo.

Fakta: Fortumin kaukolämpö on hiilineutraalia Ekolämpöä

  • Fortumin Hyvinkään Lämpövoimalle ja Riihimäen Kaukolämmölle tuottama kaukolämpö on hiilidioksidivapaata Ekolämpöä.
  • Ekolämpö syntyy tiukkojen ympäristövaatimusten mukaisen jätteiden käsittelyn ohessa, kun polton hukkalämmöstä tuotetaan kaukolämpöä. Ekolämmön käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Jos hukkalämpöä ei hyödynnettäisi, kaukolämpö jouduttaisiin tuottamaan neitseellisillä polttoaineilla.
  • Ekolämmölle on määritelty todennettavissa olevat kriteerit ja sen tuotannon ja myynnin varmentaa ulkopuolinen, riippumaton tilintarkastaja vuosittain.


Lisätietoja:
Aki Itänen, avainasiakaspäällikkö, energiamyynti, Fortum Recycling and Waste Solutions, p. 050 590 4731