Porin tuhkajalostamo vähentää kaatopaikkaamista ja pienentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä

Fortum jatkaa kiertotaloutta edistävän laitoksen suunnittelua ja rakentamista

Fortumin Porin Mäntyluotoon sijoitettava tuhkajalostamo sai aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan maaliskuun 2017 lopussa. Luvasta valitettiin, ja käsittely siirtyi Vaasan hallinto-oikeuteen, joka päätti 13.12.2017 palauttaa luvan AVIn käsittelyyn. Oikeus ei päätöksessään ottanut kantaa laitoksen teknisiin ratkaisuihin, vaan hankkeen luvitusmenettelyyn.

Fortum keskustelee AVIn kanssa tilanteesta ja tekee suunnitelman projektin jatkamisesta. Laitoksen rakentamista ja kehitystyötä tuhkien kierrätyksen edistämiseksi jatketaan edelleen, mutta päätös viivästyttää jalostamon käyttöönottoa.

Laitos on sijoitus kiertotalouteen: jätteenpolton tuhkien käsittely uudella prosessilla on askel kohti tehokkaampaa jätteen hyötykäyttöä, sillä se vähentää kaatopaikkaamista ja pienentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjä. Ulkopuoliset asiantuntijat ovat arvioineet laitoksen ympäristövaikutukset sekä ympäristövaikutustenarviointi- että ympäristöluvitusvaiheessa, ja laitos on todettu turvalliseksi.

Jatkamme hankkeesta tiedottamista alueen asukkaille, kun meillä on lisää tietoa projektin etenemisestä.

Lisätietoja:

Ville Yrjänä, projektinjohtaja, Recycling and Waste Solutions, Fortum
puh. 050 337 3206