Fortumin Loviisan voimalaitos laskee mereen puhdistettua haihdutuskonsentraattia

Loviisan ydinvoimalaitokselta lasketaan viikon 50 aikana suunnitellusti mereen puhdistettua haihdutuskonsentraattia. Konsentraatti sisältää radioaktiivisia aineita määrän, joka vastaa 0,3 prosenttia voimalaitoksen sallitusta vuosipäästöstä. Radioaktiivisuus on vähäistä, eikä se aiheuta vaaraa ympäristölle tai ihmisille.

Kyseessä on viranomaisten hyväksymä toimenpide, joka tehdään muutaman vuoden välein. Viimeksi se tehtiin joulukuussa 2013.

Radioaktiivisia prosessijätevesiä muodostuu primääripiirin ja valvotun alueen jätevesistä, jotka johdetaan aktiivisuusmittauksen jälkeen joko käsiteltäviksi tai jäähdytysveden mukana mereen. Käsittelymenetelminä käytetään haihdutusta ja ioninvaihtotekniikkaa.

Fortumin ja Helsingin yliopiston yhteistyössä kehittämä Cs Treat® -ioninvaihtotekniikka on ollut käytössä Loviisan ydinvoimalaitoksella 1990-luvun alusta lähtien. Sen seurauksena radioaktiiviset päästöt vesistöön ovat pienentyneet merkittävästi.

Toimenpiteen ajankohdasta on informoitu etukäteen ympäristöviranomaisia ja Säteilyturvakeskusta. Syntyvä päästö mitataan, analysoidaan ja raportoidaan viranomaisille voimalaitoksen normaalin neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä.


Lisätietoja:
Thomas Buddas, apulaisjohtaja, Loviisan voimalaitos, puh. 010 455 3710