Lehdistötiedote

Fortum perustaa luonnonsuojelualueen Muhoksen Kivisuolle lahjana 100-vuotiaalle Suomelle

05 joulukuu 2017, 13:00

Fortumin luonnonsuojelualue 100-vuotiaalle Suomelle Kivisuolla

PAIKALLISTIEDOTE POHJOIS-SUOMEN MEDIOILLE 5.12.2017

Fortum hakee omistamaansa yli 28 hehtaarin maa-aluetta Muhoksen Kivisuolta yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi. Yhtiö on jättänyt hankkeeseen liittyvän hakemuksen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle 4.12.2017.  

Muhoksen kunnan Kivisuolla sijaitseva Ristiniemen tila -niminen alue jää Fortumin omistukseen ja sen nimeksi tulee "Fortumin luonnonsuojelualue 100-vuotiaalle Suomelle".

"Fortum omistaa Oulujoen vesivoimalaitosten vaikutusalueella huomattavan määrän maa- ja vesialueita. Muhoksen Kiviniemessä omistamamme pääosin suota ja vanhaa luonnontilaista metsää oleva maa-alue on ollut vuosikymmeniä lähes koskemattomana ja sellaiseksi sen haluamme nyt myös jäävän", toteaa kiinteistöpäällikkö Mikko Tavastila Fortumilta.

Ristiniemen tilan muuttaminen luonnonsuojelualueeksi tarkoittaa käytännössä sitä,  että metsänhakkuu, ojitus, rakennelmien, polkujen tai muu maisemaan tai luonnonoloihin vaikuttava toiminta on kielletty. Marjastus, sienestys sekä metsästys maanomistajan päättämällä tavalla on jatkossakin sallittua.    

Fortumin hanke on osa ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön "Luontolahjani satavuotiaalle" -kampanjaa. Ministeriöt ovat sen tiimoilta kutsuneet maanomistajia perustamaan yksityisiä luonnonsuojelualueita. Valtio osallistuu kampanjaan suojelemalla valtion maista yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan.

Muhoksen Kivisuolla on kampanjaan liittyen vireillä muitakin yksityisten maanomistajien suojeluhankkeita. Tavoitteena on suojella useamman sadan hehtaarin suuruinen, biodiversiteetiltään monimuotoinen alue.
 

Fortum Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Mikko Tavastila, kiinteistöpäällikkö, Fortum, p. 050 452 5796

Lisää aiheesta:
Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote 5.12.2017