Sijoittajauutinen

Fortum käynnistää 2018-2020 kannustinohjelman osana pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

19 joulukuu 2017, 14:30

FORTUM OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 19.12.2017 KLO 14.30

Fortum Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön avainhenkilöstölle ja ylimmälle johdolle suunnatusta 2018-2020 kannustinohjelmasta. Ohjelma on osa yhtiön käynnissä olevaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää ja noudattaa samoja periaatteita kuin edellinen kannustinohjelma.

Kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea yhtiön strategian toteuttamista ja arvon kestävää kasvattamista pitkällä aikavälillä sekä varmistaa johdon, avainhenkilöiden ja osakkeenomistajien yhdenmukaiset tavoitteet.

2018-2020 kannustinohjelman suorituskriteerit perustuvat kolmen vuoden kumulatiiviseen osakekohtaiseen tulokseen ja Fortumin osakkeen kokonaistuoton kehitykseen verrattuna ryhmään eurooppalaisia verrokkeja. Molempien suorituskriteerien painoarvo on 50 %. 2018-2020 kannustinohjelmasta mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2021, jos yhtiön hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Kannustinohjelma koskee noin 110 henkilöä, mukaan lukien Fortumin johtoryhmän jäsenet.

Ohjelmasta mahdollisesti suoritettavan enimmäispalkkion ei odoteta ylittävän 700 000 osaketta Fortumin tämänhetkisen osakkeen arvolla laskettuna.

Fortum tiedotti pitkän aikavälin kannustinjärjestelmänsä päivittämisestä joulukuussa 2016. Yhtiön kannustinjärjestelmä noudattaa valtioneuvoston omistajapolitiikkaa koskevaa periaatepäätöstä. Pitkän ja lyhyen aikavälin kannustinohjelmista maksettavien palkkioiden yhteisarvo ei saa minään vuonna ylittää 120 prosenttia osallistujan bruttomääräisestä vuosipalkasta.

Lisätietoja Fortumin kannustinjärjestelmistä on luettavissa yhtiön palkka- ja palkkioselvityksestä, joka on julkaistu yhtiön verkkosivuilla www.fortum.fi/sijoittajat.

Fortum Oyj

Ingela Ulfves, sijoittajasuhde- ja talousviestintäjohtaja

Lisätietoja:
Måns Holmberg, IR Manager, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. 044 518 1518
Jari Laitinen, Vice President, Compensation and Benefits, puh. 040 660 2506

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.com