Zabrzen uusi CHP-laitos tehostaa energiantuotantoa ja vähentää päästöjä

Hyödynnämme monipuolista energiantuotannon osaamistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Uusi sähköä ja lämpöä tuottava monipolttoainelaitoksemme Puolan Zabrzessa varustetaan uusimmalla teknologialla haitallisten päästöjen vähentämiseksi.

Laitos on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä. Moderni sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) korvaa Zabrzen ja Bytomin alueen nykyiset, vanhentuneella tekniikalla varustetut hiilivoimalaitokset. Näiden kahden kaupungin energiantuotannon tehokkuus paranee samalla kun päästöt vähenevät merkittävästi.

Uusi voimalaitos käyttää polttoaineenaan pääosin jäteperäistä polttoainetta (RDF) ja hiiltä, mutta myös biomassaa ja polttoaineiden seoksia. Jäteperäisen polttoaineen osuus voi olla jopa 50 % polttoaineen kulutuksesta. Laitos hyödyntää paikallisesti kerättävää yhdyskunta- ja teollisuusjätettä ja vaikuttaa siten merkittävästi alueen jätehuoltoon.

Tuotantokapasiteettia laitoksella on 220 megawattia, ja vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 730 gigawattituntia (GWh) sähköä ja 550 GWh lämpöä. Kaukolämpöä tullaan toimittamaan noin 70 000 kotitaloudelle Zabrzen ja Bytomin alueella.

Olemme vakiinnuttaneet asemamme Puolan energiamarkkinoilla ja tavoitteenamme on osaltamme myötävaikuttaa maan energiasektorin käynnissä olevaan muutokseen. Investoinnin kokonaisarvo on noin 200 miljoonaa euroa mikä sisältää 10 km pituisen kaukolämpöputkiston Zabrzen ja Bytomin välillä sekä huippukuormakattiloiden rakentamisen molempiin kaupunkeihin.