Verkkouutinen

Vuoksella viimeistellään aikaisemmin tehtyjen taimenen ja harjuksen elinalueiden kunnostuksia viikolla 45

09 marraskuu 2017, 15:34

​Taimenen ja harjuksen elinympäristökunnostuksia täydennetään Vuoksella Tainionkosken ja Imatran vesivoimalaitosten välisellä jokialueella. Työ sisältää kutualueiden muotoilua virtauksen ohjaamiseksi ja monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Viimeistelytöitä tehdään kaikilla vuosina 2013 ja 2014 kunnostetuilla vesialueilla, eli lumenkaatopaikalla, kaupungintalon edustalla ja Valtatien itärannalla olevilla taimenen ja harjuksen kutupaikoilla. Lisäksi tuodaan kiviä ja soraa lumenkaatopaikan yläpuoliselle kunnostusalueelle, uimahallin rantaan luotavaa uutta kutualuetta varten. Arviolta noin viikon kestävät työt  alkavat maanantaina 6.11. Vesialueiden kunnostus voidaan tehdään pääosin kuivatyönä, koska vedenpinta Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä alueella on Imatran padon korjaustöiden vuoksi normaalia alempana.

Osana taimenen ja harjuksen elinympäristöjen kunnostamista otetaan Imatran voimalaitoksen alapuolelta, Mellonlahden kohdalta, näytteitä joenpohjan koostumuksen selvittämiseksi. Tietoa käytetään hyväksi seuraavien elinympäristökunnostusten suunnittelussa.  
Taimenen ja harjuksen elinympäristöjen kunnostus on Imatran kaupungin, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Fortumin yhteishanke. Kaupunki vastaa töiden valvonnasta ja ohjauksesta, ELY-keskus ja Fortum hankkeen rahoituksesta. Hankkeessa käytettävän soran ja kiviaineksen toimittaa Rouhiaisen sora. Koneurakoinnin tekee Ovaska Oy. 

Vuoksella tehtiin Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä ranta-alueella kalojen elinympäristöjen kunnostuksia vuosina 2013 ja 2014. Tuolloin parannettiin vesialueiden pohjan laatua sorastuksella ja kivien asettelulla taimenen ja harjuksen elinympäristöiksi sopiviksi. Seurannan perusteella kunnostukset ovat parantaneet taimenen ja harjuksen elinolosuhteita Vuoksessa. Nyt tehtävien viimeistelytöiden avulla voidaan kunnostustöiden vaikuttavuutta vielä parantaa.