Lehdistötiedote

Vuoksella viimeistellään aikaisemmin tehtyjen taimenen ja harjuksen elinalueiden kunnostuksia viikolla 45

06 marraskuu 2017, 14:00

FORTUM OYJ PAIKALLISTIEDOTE ITÄ-SUOMEN MEDIOILLE 6.11.2017

Taimenen ja harjuksen elinympäristökunnostuksia täydennetään Vuoksella
Tainionkosken ja Imatran vesivoimalaitosten välisellä jokialueella. Työ
sisältää kutualueiden muotoilua virtauksen ohjaamiseksi ja monimuotoisuuden
lisäämiseksi.

Viimeistelytöitä tehdään kaikilla vuosina 2013 ja 2014 kunnostetuilla
vesialueilla, eli lumenkaatopaikalla, kaupungintalon edustalla ja Valtatien
itärannalla olevilla taimenen ja harjuksen kutupaikoilla. Lisäksi tuodaan kiviä
ja soraa lumenkaatopaikan yläpuoliselle kunnostusalueelle, uimahallin rantaan
luotavaa uutta kutualuetta varten. Arviolta noin viikon kestävät työt alkavat
maanantaina 6.11. Vesialueiden kunnostus voidaan tehdään pääosin kuivatyönä,
koska vedenpinta Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä alueella on
Imatran padon korjaustöiden vuoksi normaalia alempana.

Osana taimenen ja harjuksen elinympäristöjen kunnostamista otetaan Imatran
voimalaitoksen alapuolelta, Mellonlahden kohdalta, näytteitä joenpohjan
koostumuksen selvittämiseksi. Tietoa käytetään hyväksi seuraavien
elinympäristökunnostusten suunnittelussa.

Taimenen ja harjuksen elinympäristöjen kunnostus on Imatran kaupungin,
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Fortumin yhteishanke. Kaupunki vastaa töiden
valvonnasta ja ohjauksesta, ELY-keskus ja Fortum hankkeen rahoituksesta.
Hankkeessa käytettävän soran ja kiviaineksen toimittaa Rouhiaisen sora.
Koneurakoinnin tekee Ovaska Oy.

Vuoksella tehtiin Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten välisellä
ranta-alueella kalojen elinympäristöjen kunnostuksia vuosina 2013 ja 2014.
Tuolloin parannettiin vesialueiden pohjan laatua sorastuksella ja kivien
asettelulla taimenen ja harjuksen elinympäristöiksi sopiviksi. Seurannan
perusteella kunnostukset ovat parantaneet taimenen ja harjuksen elinolosuhteita
Vuoksessa. Nyt tehtävien viimeistelytöiden avulla voidaan kunnostustöiden
vaikuttavuutta vielä parantaa.


Fortum Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Tomi Menna, kalastusmestari, Imatran kaupunki, p. 020 617 4303
Markus Tapaninen, vesistösuunnittelija, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, p. 0295 029
292
Marja Savolainen, ympäristöpäällikkö, Fortum, p. 050 453 2344


Fortum
Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä,
lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden
parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa muutosta
kohti puhtaampaa maailmaa. Palveluksessamme on noin 9 000 ammattilaista
Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä, Puolassa ja Intiassa.
Sähköntuotannostamme 62 % on CO2-päästötöntä. Vuonna 2016 liikevaihtomme oli
3,6 miljardia euroa. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.
www.fortum.com/fi