Verkkouutinen

Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjaus valmistui etuajassa

02 marraskuu 2017, 15:37

​Oulujoen vesistössä Emäjoella sijaitsevan Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjaus on valmistunut. Peruskorjauksen myötä voimalaitoksen tuotantoteho kasvoi 2 megawatilla ja vuosituotanto 2 gigawattitunnilla.

Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjaushanke käynnistyi huhtikuussa 2014. Voimalaitoksen kakkoskoneiston peruskorjaustyöt voimalaitoksella toteutettiin vuonna 2016 ja ykköskoneiston peruskorjaustyöt vuonna 2017. Peruskorjausurakka valmistui noin kolme viikkoa suunniteltua aikaisemmin.

Hankkeen aikana voimalaitoksen molemmat turbiinit peruskorjattiin sisältäen muun muassa uudet turbiinin juoksupyörät, turbiiniakselit sekä säätöhydrauliikan molemmille koneistoille. Lisäksi huollettiin generaattorit ja uusittiin suurin osa voimalaitoksen pääsähköjärjestelmästä sekä koneisto ja laitosautomaatio.

"Peruskorjauksen yhteydessä nostimme Leppikosken vesivoimalaitoksen tuotantotehoa 2 megawatilla ja vuosituotantoa 2 gigawattitunnilla. Leppikosken vesivoimalaitoksen maksimiteho on nyt 25 MW. Tehonkorotuksen avulla pystymme tuottamaan 2 megawattia lisää sähköjärjestelmän kaipaamaa säätövoimaa ilman, että tehon lisäyksellä olisi ympäristövaikutuksia", projektipäällikkö Timo Olenius Fortumista kertoo.

Vesivoimalaitosten peruskorjausten yhteydessä toteutetuilla tehonkorotuksilla Fortum on kymmenen vuoden aikana kasvattanut vesivoimantuotantonsa tuotantotehoa 120 megawatilla ja lisännyt uusiutuvan hiilidioksidivapaan vesisähkön tuotantoa 250 gigawattitunnilla.

Leppikosken vesivoimalaitoksen peruskorjauksen valmistumisen myötä vedenpinnan vaihtelut Emäjoessa pienenevät korjaustyön aikaisiin vaihteluihin verrattuna.