Kiertotalouskylä Riihimäellä

Kiertotalouskylä

Kesäkuussa 2016 otettiin käyttöön uusi Kiertotalouskylä Riihimäellä. Kiertotalouskylä on Fortumin vuonna 2016 ostaman Ekokemin kehittämä jalostamokokonaisuus.

Kylässä yhdyskuntajäte kiertää eteenpäin automatisoidun lajittelulaitoksen eli ekojalostamon, Suomen ensimmäisen kierrätysmuovia valmistavan muovijalostamon ja yhteistyökumppanimme Gasumin biokaasua tuottavan biojalostamon kautta. Kiertotalouskyläkonsepti on ainutlaatuinen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Toimiessaan täydellä kapasiteetilla Kiertotalouskylän ekojalostamoon tulee vuodessa noin 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä, josta erotellaan biojäte (noin 30 % jätteestä), muovi (4 %), metalli (3 %) ja teollisuuden käyttöön sopiva kierrätyspolttoaine (50 %). Jäljelle jäävä määrä on rejektiä, joka ei sovellu hyötykäyttöön.

Biojätteestä valmistetaan biokaasua ja lannoitteita, ja muovista ja metallista uusioraaka-aineita teollisuuteen. Kierrätettäväksi sopimaton rejekti käytetään sähkön-ja lämmöntuotantoon jätteenpolttolaitoksissamme Riihimäellä.

Kiertotalouskylä on edelläkävijä tulevaisuuden jätehuollossa. Periaatteena on, että jätteet tulee hyödyntää raaka-aineena silloin, kun se on taloudellisesti mielekästä. Euroopan komission julkaiseman kiertotalouspaketin tiukkoja tavoitteita ei saavuteta ilman tämän kaltaisia kierrätysratkaisuja.

Recycling and waste services

Kiinnostuitko kierrätys- ja jätehuoltopalveluista?

Kierrätys- ja jätehuoltopalvelut