Kehitämme aurinkoenergiaa Intiassa

Solar

Fortumin tavoitteena on kasvaa aurinko- ja tuulivoimassa gigawatti-kokoluokkaan. Olemme aloittaneet aurinkoenergian kehittämisen Intiasta, sillä siellä on käytettävissä yhdet maailman parhaista aurinko-olosuhteista, ja hallitus tukee aurinkoenergian kehittämistä. Fortumin käynnissä olevien hankkeiden energian vuosituotanto on valmistuttuaan yhteensä noin 370 GWh, ja ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä noin 350 000 tonnia.

Rajasthanissa sijaitsevan Bhadlan 70 MW:n hankkeen toteuttajaksi valikoitui Fortumin toimittajien esivalintaprosessin tuloksena Tata Power Solar -yhtiö. Tatan toiminta arvioitiin sekä dokumenttien tarkastamisella, että käynnissä olevan työmaan auditoinnilla, jotta varmistuttiin Tatan toimivan Fortumin vaatimusten mukaisesti. Tata Power Solarin ja Fortumin ylin johto osallistui projektin aloituskokoukseen Intiassa. Tällä haluttiin korostaa turvallisuuden ja hyvien työolojen merkitystä Fortumille.

Projekti on esimerkki hyvistä työ- ja asuinoloista Intiassa: työmaan rakennustyöntekijöille tarjotaan asianmukaiset asuntolat, joissa on keittiö, hygieniatilat ja juomavesi sekä suojaa auringolta ja kuumuudelta taukojen aikana. Työmaan perusteellisiin EHS-menettelytapoihin kuuluvat hyvä kulunvalvonta, koulutus, visuaaliset materiaalit ja turvallisuuskeskustelut sekä valvonta ja turvallisuuden havainnointikierrokset. Kesäkuussa 2017 Fortumin turvallisuuspalkinto, Fortum Safety Award, myönnettiin Bhadlan aurinkovoimalaitoksen työmaalle.

Energy production

Lisätietoa energiantuotannostamme

Näin tuotamme energiaa