Innovatiivinen sähköautojen latausalue Osloon, Norjaan

Charge & Drive

Fortum Charge & Drive avasi innovatiivisen sähköautojen latausalueen Oslon keskusta-alueelle Vulkanin pysäköintihalliin joulukuussa 2016. Asiakkaiden käytössä on yli 100 latauspistettä.

Latausjärjestelmän yhteyteen asennettiin tausta-akusto, joka tasapainottaa sähköautojen latauksen aiheuttamaa kuormaa ja rasitusta sähköverkolle silloin, kun suuri osa latauspisteistä on käytössä. Ratkaisu mahdollistaa suurten latausalueiden rakentamisen ilman sähköverkkoon tehtäviä muutoksia. Latausalueella on valmius ottaa käyttöön “vehicle to grid” -järjestelmä, joka mahdollistaa jatkossa sähköautojen akkujen lataamisen lisäksi virran syöttämisen sähköautojen akuista takaisin sähköverkkoon. Latausalueen kehittämistä jatketaan vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana. Järjestelmään tulee mahdollisuus valita latausnopeudeksi 3,6–22 kW ja varata latauspiste etukäteen.

Uusi latausalue rakennettiin yhteistyössä kiinteistön omistajan ja Oslon kaupungin kanssa. Ratkaisu tukee Osloa myös kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Oslo pyrkii vähentämään kasvihuonekaasuja 50 prosentilla vuoteen 2020 ja 95 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Fortum Charge & Drive on edelläkävijä sähköautojen latauspalveluiden tarjoamisessa. Latausverkosto koostuu Pohjoismaissa yli 1 200 latauspisteestä. Fortum Charge & Drive:n pilvipohjaista palveluratkaisua käyttää jo noin 50 yhteistyökumppania Pohjoismaissa ja lähes 40 000 loppukäyttäjää.

Vehicle charging

Lisätietoja Fortum Charge & Drive:stä

Sähköauton lataus