HorsePower: lannasta luotua energiaa

HorsePower

Keskeinen osa Fortum HorsePower -konseptia on kiertotalous, joka perustuu materiaalien kiertoon ja syntyvän jätteen hyödyntämiseen ja vähentämiseen. Puupohjaiset kuivikkeet syntyvät metsäteollisuuden sivutuotteina, jotka hyödynnetään tallilla kuivikkeena. Kuivikelanta puolestaan hyödynnetään voimalaitoksessa energian lähteenä.

Myös paikallisuus on keskeinen osa Fortum HorsePower -palvelua. Talleille toimitettava kuivike tulee läheltä, talleilta noudettava kuivikelanta hyödynnetään voimalaitoksessa lähellä talleja - ja tuotettu lämpö hyödynnetään lopulta lähellä voimalaitosta.

Hevosenlannan energiahyötykäyttö on tärkeä osa tulevaisuuden kiertotaloutta, ja Fortum HorsePower -palvelu tarjoaa hevosväelle mahdollisuuden olla mukana rakentamassa kestävämpää tulevaisuutta.