Verkkouutinen

Runsaat syyssateet ovat kasvattaneet jokien virtaamat suuriksi ja vedenkorkeudet ovat lähteneet nousuun

13 syyskuu 2017, 15:40

Oulujoen vesistöalueella satoi elokuussa vettä 117 millimetriä, mikä on puolitoistakertainen normaaliin verrattuna. Syyskuun alun ja erityisesti viimepäivien sateet ovat nostaneet sadekertymää jo noin 60 millimetriin eli lähelle kuukauden keskiarvoon. Hyrynsalmen ja Sotkamon reitin alueella sademäärät ovat paikallisesti olleet tätäkin suurempia.

Tulovirtaamat ovat koko vesistöalueella nousseet hetkellisesti suuremmiksi kuin kymmenen edellisen vuoden kevättulvien keskiarvo. Oulujoen vesistöalueella on tulovirtaama noussut yli 1000 kuutiometriin sekunnissa. Ennusteen mukaan tulovirtaamat ovat nyt saavuttaneet huippunsa ja kääntyvät hitaaseen laskuun.

Järvikohtainen tilanne ja ennuste

Oulujärven tämän hetken vedenkorkeus NN+ 122,71 metriä on noussut maanantaista kymmenen senttimetriä. Ennusteen mukaan Oulujärven vedenkorkeus nousee yhden - kahden viikon ajan, jonka jälkeen vedenkorkeus kääntyy hitaaseen laskuun. Juoksutukset Jylhämästä on jo nostettu täyteen koneistovirtaamaan, noin 480 kuutiometriin sekunnissa. Oulujoen pääuoman alemmissa laitoksissa tämä tarkoittaa ohijuoksutuksia tulvaluukuista, niin kauan kuin tulovirtaamat pääuoman sivujoista pysyvät suurina. Juoksutukset Jylhämästä pysyvät suurina useita viikkoja.

Hyrynsalmen reitillä Kiantajärven vedenkorkeus NN+ 199,19 metriä on noussut kuun alusta 34 senttimetriä ja ennusteen mukaan nousee vielä noin viikon verran. Kiantajärven vedenkorkeus lähestyy ajankohdan säännöstelyluvan ylärajaa NN+ 199,35 metriä. Säännöstelyn ylärajan ylityksen estämiseksi juoksutukset Ämmästä on jo nostettu normaalia suuremmiksi. Vuokkijärven vedenkorkeus NN+ 189,07 metriä on myös noussut noin 35 senttimetriä syyskuussa ja nousu jatkuu noin viikon verran. Niippaan padolla juoksutukset ovat ajankohtaan nähden suuria.

Hyrynsalmen reitillä Risti- ja Hyrynjärven vedenkorkeudet on pidetty säännöstelyluvan mukaisissa rajoissa juoksuttamalla ohi vettä Seitenoikealta ja Leppikoskelta. Erityisesti Leppikoskella virtaamat ja ohijuoksutukset ovat olleet suuria. Leppikosken 1 koneiston peruskorjaus jatkuu suunnitellusti marraskuun loppupuolelle asti.

Sotkamon reitillä Ontojärven vedenkorkeus NN+ 158,78 metriä on noussut lähellä säännöstelyn ylärajaa ja juoksutukset jatkuvat suurina. Kiimasjärven vedenkorkeus NN+ 137,95 metriä nousi syksyn säännöstelyrajan yläpuolelle, mistä johtuen Koivukosken juoksutukset on nostettu luvan edellyttämälle tasolle. Koivukosken juoksutuksista johtuen Nuasjärven vedenkorkeus NN+ 137,63 metriä on nyt kääntynyt hitaaseen laskuun. Ensi viikolla myös Kiimasjärven vedenkorkeus kääntyy hitaaseen laskuun.

Pyydämme joilla ja järvillä asuvia ja liikkuvia ottamaan huomioon suuren virtaaman ja tulvatilanteen nostamat vedenkorkeudet sekä tarkistamaan mm. laitureiden ja veneiden kiinnitykset.

Lisätietoja:
Säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki, valvomopäällikkö, puhelinnumero 050 453 3523

Lisää aiheesta: Oulujoen vesistöalueen vesitilanne